Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Advokat Kirsten Rydne i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) mener mange går glipp av overtidsbetaling. Sjekk om arbeidskontrakten din er gyldig, er hennes råd. Foto: NITO

Lønnsstatistikk samlet inn av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) viser at så mange som 30 prosent av nyutdannede ingeniører i privat sektor har overtid inkludert i lønnen.

Annonse:


Det skal de ikke ha, ifølge Kirsten Rydne, advokat i NITO.

– Overtid skal i utgangspunktet lønnes, uttaler hun i en pressemelding fra organisasjonen.

Loven åpner kun for unntak for ansatte i ledende stillinger og i såkalte «særlig uavhengige stillinger».

– De aller færreste får slike stillinger som nyutdannet, påpeker Rydne.

Lederstillinger kvalifiserer heller ikke i seg selv til unntak fra reglene om arbeidstid.

Ifølge Rydne gjelder dette kun lederstillinger på et høyere, overordnet nivå.

– Disse bekles neppe av nyutdannede i særlig stor grad. Det ser rett og slett ut til at mange går glipp av overtid de har krav på etter loven, hevder Rydne.

Les også: Fra 1. mars øker barnetrygden for første gang på 23 år

Mener det er et gjennomgående problem i norsk næringsliv

Er du én av dem som har overtid inkludert, er trøsten at inngåtte avtaler kan gjøres ugyldige.

– Selv om du allerede har signert en kontrakt der du har overtiden innbakt i lønnen, er det ikke sikkert at løpet er kjørt. Dersom unntaket er ulovlig, blir denne delen av avtalen ugyldig, forklarer advokaten.

Selv om undersøkelsen til NITO kun omfatter ingeniører, mener Rydne at andre undersøkelser beviser at dette er et gjennomgående problem i norsk arbeidsliv.

Hun anbefaler derfor unge arbeidstakere om å sjekke kontrakten og å gå i dialog med arbeidsgiver hvis det viser seg at overtidsbetaling er inkludert i lønnen.

– En del arbeidsgivere sier at slike avtaler bunner i et ønske om å tilby fleksibilitet, men dette kan løses på mange andre gode, og lovlige måter, sier Rydne.

Les også: Skatt til gode eller restskatt? Du kan sjekke allerede nå

Gjelder også mange økonomer

Interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag, Econa, gjennomførte en tilsvarende undersøkelse som NITO i 2017.

Den viste at 37 prosent av Econas medlemmer på medarbeidernivå var unntatt fra retten til overtidsgodtgjørelse.

– Vi har dessverre ikke dokumentasjon på dette per dags dato, men det ligger i kortene at det er mulig vi vil ha med denne presiseringen i neste års lønnsundersøkelse, skriver Atle Øvrebotten Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver i Econa, i en epost til Pengenytt.

Statistikken fra 2017 var derimot noe bedre for nyutdannede på medarbeidernivå i privat sektor, som NITO nå har sett på.

Ifølge Kolbeinstveit fikk 76 prosent av de nyutdannede økonomene i privat sektor på medarbeidernivå overtidsbetalt.

Det betyr at 24 prosent ikke fikk det, noe som er seks prosentpoeng lavere enn for ingeniørene.

I gjennomsnitt fikk de som hadde overtid i 2017 utbetalt 24.000 kroner i kompensasjonen for dette, ifølge tall fra Econa.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Dette svarer Arbeids- og sosialdepartementet på hvorfor beregningen av dagpenger er endret

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Frykter at feilrapportering av lønn kan gi deg lavere pensjon

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon