Frykter at feilrapportering av lønn kan gi deg lavere pensjon

Direktøren i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, har sendt et brev til Finansdepartementet hvor hun ber om at pensjonsleverandørene skal få hente ut lønnsinformasjon om de ansatte direkte fra Altinn (a-ordningen). Foto: CF-Wesenberg

Finans Norge frykter at mange arbeidsgivere setter av for lite til pensjon til sine ansatte på grunn av feilrapportering av lønn til pensjonsleverandørene.

Annonse:


I dag må alle bedrifter månedlig rapportere lønns- og personaldata for sine ansatte til offentlige etater via a-meldingen.

I tillegg må bedriftene rapportere de samme opplysningene til pensjonsleverandøren de har avtale med.

Denne dobbeltrapporteringen har flere uheldige konsekvenser, ifølge Finans Norge.

For i tillegg til at det gir unødvendig ekstraarbeid til både bedrifter med pensjonsavtaler og for pensjonsleverandørene, er det også en risiko for at de ansatte for lavere pensjon enn forespeilet.

Les også: Snart får du samlet pensjonen på en egen pensjonskonto

Ber Finansdepartementet om endringer

I et brev til Finansdepartementet, signert av Finans Norge-direktør Stefi Kierulf Prytz, er budskapet på vegne av pensjonsleverandørene følgende:

«Arbeidsgivere rapporterer ikke lønns- og personalendringer like fortløpende til pensjonsleverandøren som til Altinn. Det kan medføre at det spares for lite til pensjon, noe som igjen kan føre til at den ansatte går glipp av avkastning. Enkelte ansatte kan også oppleve at de ikke får pensjonsopptjening eller meldes inn i risikodekninger, fordi de er uteglemt i systemet. 

I brevet står det videre at:

«Erfaringene tilsier også at enkelte bedrifter rapporterer ulik lønn til pensjonsleverandørene og a-ordningen, og som resultat kan de ansatte få for lav sparing til pensjon enn det som er riktig, eller ingen oppsparing i de groveste tilfellene.»

Les også: Ny regjeringsplattform gir flere skatte- og avgiftsendringer

Ukjent hvor mange som er rammet

Det finnes ingen oversikt over hvor mye feil som rapporteres inn til pensjonsleverandørene, eller hvor mange som eventuelt får for lite pensjonssparing på grunn av slike feil, ifølge Dagens Næringsliv (DN), som omtalte saken først.

DNB liv oppgir til avisen at kun 3/4 av bedriftene som har pensjonsavtaler hos dem har registrert lønnsendringer i løpet av kundeforholdet, og at 1/3 av dem som har gjort endringer ikke har gjort endringer i løpet av det siste året.

– Det er nærliggende å tro at de fleste bedrifter har lønnsendringer hvert år, m.a.o. kan man anta at en del lønnstagere mottar for lave pensjonsinnskudd, skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i en epost til DN. 

– Vi ser at særlig mindre bedrifter ikke melder ajourført lønn på sine ansatte til rett tid. Dette medfører risiko for feil innskudd, ofte for lave innskudd, legger han til.

Finansnæringen mener problemene med dobbeltrapportering enkelt kan løses ved å gi pensjonsleverandørene tilgang til lønns- og personaldata fra a-ordningen. 


Fakta om innskuddspensjon:

  • Ordningen innebærer at arbeidsgiver betaler inn en viss prosent av den ansattes lønn til pensjon hvert år.
  • Hvor stor prosentandel pensjonsinnskuddet utgjør, kommer an på hvor god pensjonsordningen din arbeidsgiver har valgt å ha.
  • Den kan likevel ikke være mindre enn to prosent av lønn mellom 1 G og 12 G, eller høyere enn syv prosent av all lønn opptil 7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Kilde: Finansportalen.no


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Finansdepartementet vurderer å endre regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Dette svarer Arbeids- og sosialdepartementet på hvorfor beregningen av dagpenger er endret

Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP