Kraftig vekst for indeksfond

Adm. dir. i KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen, tror det er flere årsaker til at vi sparer stadig mer i indeksfond på bekostning av aktive fond. Foto: KLP

Norske personkunder øker sin sparing i indeksfond og kvitter seg med aktive aksjefond. Innføringen av aksjesparekonto og økt fokus på kostnader kan være årsaken, mener fondsforvalter.

Annonse:


2018 ble det første året etter finanskrisen i 2008 at norske personkunder solgte mer fondsandeler enn de kjøpte, året sett under ett, viser fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Det ble en ruglete avslutning på børsåret, noe som gav store utslag på fondssparernes avkastning. Vi ser likevel at de fleste personkundene holdt hodet kaldt og satt gjennom stormen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF, i en kommentar til tallene.

Statistikken viser videre at vi nettosolgte aktive aksjefond for 5,2 milliarder kroner, men at vi nettokjøpte indeksfond for 2,1 milliarder.

– For det første har kundene blitt mer bevisste på viktigheten av å ha lave forvaltningshonorarer og for det andre har innføringen av aksjesparekonto gjort det mulig for kunder med tidligere sparing i aktive aksjefond å bytte til indeksfond, uten å måtte skatte av eventuell gevinst, sier administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning i en pressemelding.

KLP Kapitalforvaltning har totalt rundt 66 prosent av det norske indeksfondsmarkedet, når vi inkluderer både personkunder og institusjonelle kunder.

Les også: Dette er de nye reglene for innskuddsgarantien fra nyttår

Indeksfond tar en stadig større andel av fondsmarkedet

Veksten for indeksfond har vært formidabel de siste årene.

For i 2011 var omtrent én prosent av den samlede aksjesparingen for personkunder i Norge i indeksfond.

Denne andelen økte til i overkant av seks prosent i 2016, og ved utgangen av 2018 var andelen oppe i hele 12 prosent.

Gulbrandsen gleder seg naturlig nok over at mange norske personkunder har flyttet midler fra aktive aksjefond til indeksfond.

– Mange nordmenn sitter med urealiserte gevinster på aksjefond som de har hatt i mange år. Vi synes det er veldig hyggelig at stadig flere nordmenn ser at kostnader spiser mye av avkastningen i langsiktig sparing, sier Gulbrandsen.

KLP tror at trenden med at indeksfond tar andeler fra aktiv forvaltning vil fortsette.

– Vi tror at trenden mot indeksfond vil fortsette og forsterke seg i Norge. Vi tror markedet vil vokse betydelig de neste ti årene. Vi mener det er vanskelig for aktive forvaltere å lykkes, selv om historikken viser at flere forvaltere av norske aksjer kan vise til god avkastning, sier Gulbrandsen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Finansportalen: Enorme prisforskjeller mellom aksjesparekontoene

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Kraftig verdiøkning på ferieboliger i Tyrkia smuldrer nå bort for flere tusen nordmenn

Dette er sparekontoene med de beste rentene