En tredjedel av fondskundene til Odin får nå billigere sparing

Martin Henrichsen, direktør for salg og marked i Odin, opplyser at småsparerne i deres Nordiske fond går lysere tider i møte. Foto: Odin

Fondsforvalteren Odin har rundt 150.000 kundeforhold, hvorav 51.000 har investert i aksjefondet Odin Norden. Fra 1. november får sistnevnte kunder lavere kostnader.

Annonse:


Forvaltningshonoraret i Odin Norden kuttes med 25 prosent fra 1. november.

– Vi setter ned prisen på forvaltningen av Odin Norden. Aksjefondet det gjelder tilhører andelsklasse C, som er for investerte beløp under én million kroner, forteller Martin Henrichsen, direktør for salg og marked i Odin, til egne nettsider.

Fondet, som for øvrig forvaltes av Truls Haugen og Vegard Søraunet, vil etter kuttet ta 1,5 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Det er bra at kostnadene kuttes i Odin Norden, men fondsforvalteren tar seg fortsatt godt betalt i mange av de andre aksjefondene. Kilder: Odin og VFF

Per i dag er honoraret på stive 2,0 prosent, som så mange av de andre aksjefondene til Odin (se tabell).

Hva betyr så prisreduksjonen for deg som kunde?

Jo, sparepengene dine vokser raskere desto lavere forvaltningshonorarene er.

– Når vi nå setter ned prisen på forvaltningen av Odin Norden, betyr det at andelseierne får mer, mens Odin tjener mindre, sier Henrichsen.

Salgsdirektøren ser en trend der kostnadene i aktive fond er på vei ned, og håper dette grepet skal gjøre Odin mer konkurransedyktig fremover.

– Vi lever av fornøyde kunder, og det viktigste for kundene er solid avkastning over tid. Vi garanterer at vi skal fortsette å arbeide minst like hardt for våre kunders avkastning, og vi tror enda flere vil søke reell aktiv forvaltning hos oss med så konkurransedyktige vilkår, sier han.

Henrichsen kan dessuten opplyse at Odin fortløpende vil vurdere behov for å gjøre ytterligere tilpasninger.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Ny studie viser hvilke banker som har de mest tilfredse kundene

Ferske tall viser at over en tredjedel av oss sparer i aksjefond

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

DNB har gjort om sitt Europa- og USA-fond til indeksfond