Finansdepartementet vurderer å endre regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Nå kan det bli regelverksendringer for garanterte pensjonsprodukter. Bildet viser Akersgata 40, hvor Finansdepartementet holder til. Foto: Jiri Havran

Finansdepartementet har nå bedt Finanstilsynet om å utarbeide utkast til regelverksendringer for garanterte pensjonsprodukter.

Annonse:


I slutten av september i fjor mottok Finansdepartementet en rapport fra en arbeidsgruppe som hadde utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter.

Finansminister Siv Jensen (FrP). Foto: Rune Kongsro

Med garanterte pensjonsprodukter menes pensjonsordninger hvor kundene har krav på en bestemt ytelse.

Dette gjelder både kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger (fripoliser) og individuelle ordninger (livrenter og IPA).

Bakgrunnen for at arbeidsgruppen har sett på regelverket, skyldes blant annet at det i de siste årene har vært lav avkastning utover det avkastningsgarantiene gir, og at verdiøkningen på pensjonsytelsene fra fripoliser og ytelsesordninger har vært liten.

Ett av tiltakene arbeidsgruppen foreslår er å gi pensjonsleverandørene adgang til å tilby fripoliseinnehavere kompensasjon ved overgang til fripoliser med investeringsvalg.

Et annet er å gi kundene mulighet til å velge raskere utbetaling av små pensjonsytelser.

I dag melder Finansdepartementet at det gir Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide et utkast til regelendringer basert på arbeidsgruppens vurderinger.

Over 90.000 personer var medlem av private ytelsesordninger, og det var utstedt over en million fripoliser fra slike ordninger til en verdi av 350 milliarder kroner i fjor.

– Kapitalen i disse ordningene skal bidra til å finansiere betydelige pensjonsutbetalinger og må derfor forvaltes godt. Arbeidsgruppens rapport gir et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid med å jobbe for at pensjonsmidler forvaltes til kundenes beste, uttalte finansminister Siv Jensen (FrP) da rapporten fra arbeidsgruppen var klar.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er sparekontoene med de beste rentene

Derfor vil ikke banker anbefale deg indeksfond

Ikke alle IPS-leverandørene lar deg spare i aksjemarkedet etter fylte 67 år

Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP