Snart får du samlet pensjonen på en egen pensjonskonto

Finansminister Siv Jensen vil gi 1,4 millioner nordmenn en egen pensjonskonto. Her er hun avbildet under Eiendom Norge-konferansen i 2018. Foto: FD/ Tor Audun Gram

Regjeringen vil nå gi alle ansatte i privat sektor en egen pensjonskonto. Målet med tiltaket er å redusere kostnadene til forvaltning og gi den enkelte bedre oversikt.

Annonse:


Arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon vil snart få samlet pensjonen på en egen pensjonskonto som skal følge vedkommende gjennom hele livet.

Finansminister Siv Jensen (FrP). Foto: Rune Kongsro

– Med dette forslaget får nær 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på én pensjonskonto. Det gir arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv, og de får bedre oversikt når de slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger. Dette gir en enklere hverdag for folk, uttalte finansminister Siv Jensen før jul.

Finansdepartementet har tidligere anslått at norske arbeidstakere vil spare rundt 800 millioner kroner per år i reduserte administrasjons- og forvaltningskostnader med den nye ordningen.

Forslaget fra regjeringen går ut på å samle pensjonsmidlene i nåværende arbeidsgivers pensjonsordning, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot dette.

Arbeidstakere kan alternativt velge å samle pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende opptjening på egen pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger.

Les også: Dette er sparekontoene med de beste rentene

Arbeidsgiver får informasjonsplikt

Hvis regjeringen får det som den vil, må arbeidsgiveren gi informasjon om hva det innebærer for arbeidstakeren å samle midlene.

Dette for at arbeidstaker skal kunne sammenligne kostnader, investeringsvalg og så videre hos de ulike leverandørene.

Arbeidstakeren skal dessuten kunne flytte de tidligere opptjente pensjonsmidlene ut av arbeidsgivers ordning når som helst, hvis han/hun ikke lenger ønsker å ha dem samlet.

Regjeringen foreslår videre at arbeidstakerne skal betale for forvaltningen av den delen av pensjonsmidlene som stammer fra tidligere opptjening, mens arbeidsgiverne skal betale for forvaltningen av pensjonen som arbeidstakeren tjener opp i sitt nåværende arbeidsforhold. Akkurat som det er i dag altså.

Administrasjonen av ordningen skal etter forslaget betales av arbeidsgiver.

Hvis arbeidstakeren velger å samle midlene hos en egen leverandør, foreslås det at arbeidstakeren betaler alle kostnadene for forvaltning og administrasjon, men at arbeidsgiver betaler en standardisert kompensasjon til arbeidstakeren.

Les også: Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Spareøkonom er meget positiv

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem. Foto: Nordnet

– Egen pensjonskonto, hvor arbeidstakere kan samle sin pensjon, er utvilsomt en god ide. Nå blir dette snart en realitet, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet, og legger til:

– En god implementering vil kunne lede til økt valgfrihet, økt konkurranse og mer makt til forbruker. Økt konkurranse vil presse prisene og gi bedre pensjonsløsninger og fondstilbud, til glede for arbeidstakerne.

For Nordnet og Sættem sin del var det knyttet stor spenning til om regjeringen ville åpne for mulighet for flytting av aktiv innskuddspensjon allerede fra dag én. 

– Dette gjør de heldigvis. Dette vil sikre bedre konkurranse i pensjonsmarkedet, flere aktører og mer makt til forbruker, sier han.

Spareøkonomen i Nordnet er også fornøyd med at det foreslås såkalt negativ aksept, det vil si at  de ansattes pensjonskapitalbevis samles i arbeidsgivers pensjonsordning, med mindre den enkelte arbeidstaker reserverer seg mot dette.

– Vi mener dette er fornuftig og effektivt, så lenge dette kombineres med mulighet for at den ansatte kan flytte pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende opptjening til en selvvalgt leverandør, forteller han.

Les også: Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Du får pensjonsopptjening uansett lengde på arbeidsforholdet

Regjeringen vil samtidig med innføringen av pensjonskonto også oppheve 12-månedersregelen i innskuddspensjonsloven.

Den går ut på at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

– Regjeringen foreslår at arbeidstakere skal ha rett til å få med seg sin opptjente pensjon, uansett lengde på arbeidsforholdet. Dette gir bedre pensjonsopptjening for arbeidstakere med korte ansettelsesforhold, uttalte finansministeren.

Dette vil påføre norske bedrifter en ekstrakostnad på rundt 300 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frykter at dette vil gjøre det vanskeligere å skape ny arbeidsplasser, og at det er de svakeste i arbeidsmarkedet som blir hardest rammet.

NHO tror det vil gå verst ut over bransjer hvor den største kostnaden er lønn til de ansatte, som for eksempel reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er de nye reglene for innskuddsgarantien fra nyttår

Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Kommunen kan stikke av med din individuelle pensjonssparing (IPS) dersom du blir syk

Ikke alle IPS-leverandørene lar deg spare i aksjemarkedet etter fylte 67 år