Dette er de nye reglene for innskuddsgarantien fra nyttår

Fra nyttår fikk innskuddsgaranti-ordningen nytt regelverk. Illustrasjonsfoto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Fra 1. januar i år ble det innført en revidert utgave av innskuddsgarantiordningen, og det er hovedsakelig to endringer som kan få betydning for deg hvis banken din skulle gå overende.

Annonse:


Bankenes sikringsfond har som formål å sikre innskudd i 135 norske banker for inntil to millioner kroner for hver innskyter.

Hvis bankene får problemer med å innfri sine forpliktelser, så finnes det altså en ekstra sikkerhet for oss bankkunder der.

Tidligere i år bestemte Stortinget at regelverket for innskuddsgarantiordningen skulle endres fra og med 1. januar 2019, og for å ta det med en gang: Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner per kunde per bank.

Selv om det diskuteres om beløpsgrensen skal reduseres til 100.000 euro også her hjemme, som den er i resten av EU og EØS, er ikke dette endelig avklart ennå.

Dette vil i så fall kreve en ytterligere lovendring og vil bli offentlig kjent i god tid før en eventuell endring trer i kraft, ifølge Finans Norge.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Du er nå dekket med et ubegrenset beløp ved «særlige livshendelser»

Her er derimot de viktigste endringene i garantiordningen:

  • Garantien styrkes ved at innskuddskunder i visse tilfeller kan få utbetalt et høyere beløp enn det ordinære garantibeløpet på to millioner kroner. Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, vil nemlig være dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger.
  • Enkelte norske banker, som for eksempel Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank, har organisert sin utenlandske virksomhet i EU-/EØS-området som såkalt grensekryssende virksomhet. Det vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten til disse bankene er nå på to millioner kroner, men fra og med 1. januar 2019 vil beløpsgrensen settes ned til 100.000 euro. Fastrenteinnskudd blir imidlertid garantert frem til utløpet av fastrenteperioden.

Den sistnevnte lovendringen vil sørge for at banker som operer i de samme markedene heretter må tilby lik innskuddsgaranti, uavhengig av hvordan banken har organisert den utenlandske virksomheten.

I denne videoen forklarer Bankenes sikringsfond hvordan innskuddsgarantien fungerer.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er sparekontoene med de beste rentene

Nye krav til bankene skal sikre oss kontanter i krisesituasjoner

Skattebetalerforeningen: – Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

I 2019 blir det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre