Garanti

Flere velger Depositumsgaranti

Når utleieprisene stiger, setter også profesjonelle utleiere pris på å kunne tilby et alternativ til depositumskonto. Morten Granhaug i M3 Utleie er tilbyder av profesjonell boligforvaltning i Oslo/Akershus, Buskerud/Vestfold og…


NAF: Unngå denne forsikringstabben i sommer

Flere enn vanlig kommer til å bruke bilen på sommerferien i år. NAF oppfordrer derfor bileiere som skal du ut på norgesferie om å sjekke at de har nok kilometer i kjørelengde på forsikringen sin.