Flere velger Depositumsgaranti

bolig Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Når utleieprisene stiger, setter også profesjonelle utleiere pris på å kunne tilby et alternativ til depositumskonto.

Morten Granhaug i M3 Utleie er tilbyder av profesjonell boligforvaltning i Oslo/Akershus, Buskerud/Vestfold og Hordaland, og forvalter i dag ca 1000 boliger.

Selskapet erfarer at det er stor etterspørsel etter utleieleiligheter, uavhengig hvor de ligger, bare de er priset riktig i forhold til standard og hva som inngår i leieforholdet. Færre utleieleiligheter og mindre nybygging i Oslo, fører også til større etterspørsel av utleieboliger i Stor-Oslo/Viken.

– At vi kan tilby alternativ sikkerhetsløsning til leietakere har stor betydning. Vi opplever høyere etterspørsel fra studenter og yngre mennesker som ønsker å disponere «fri egenkapital» på andre ting, sier Granhaug. I M3 Utleie AS opplever vi at det er enkelt å opprette Depositumsgaranti og . Vi har gode rutiner ved overlatelse av leieobjektet til leietakere, og har aldri opplevd problemer med krav i utstedt Depositumsgaranti etter endt leieforhold, avslutter Granhaug.

Stadig flere velger Depositumsgaranti

Vi har gjennom 2023 sett en signifikant økning i etterspørselen etter Depositumsgaranti både fra leietakere og utleiere. Det er spesielt påfallende i det private segmentet, hvor det i størst grad tradisjonelt har blitt benyttet Depositumskonto.

– En høy prisvekst i samfunnet er nok en viktig driver for dette, ettersom leiepartene nå i større grad en tidligere ser etter mer kostnadseffektive alternativer som gir den samme, eller økt sikkerhet, sier Roy Erling Hansen i Söderberg & Partners.

Alternativ disponering av kapital

Ved å benytte Depositumsgaranti vil utleier slippe eventuell kostnad ved opprettelse av depositumskonto i bank og få tilgang til kredittsjekk av leietaker – dette får vi kontinuerlig svært positive tilbakemeldinger på fra markedet.

På den andre siden slipper leietaker å låse sine penger på en lukket konto, som gjør at man står fritt til å benytte disse pengene på sparing, innkjøp av møbler eller annet.

– Vi ser at private leieforhold helt klart har fått opp øynene for Depositumsgaranti, og trenden er økende avslutter Hansen.