Depositum


Flere velger Depositumsgaranti

Når utleieprisene stiger, setter også profesjonelle utleiere pris på å kunne tilby et alternativ til depositumskonto. Morten Granhaug i M3 Utleie er tilbyder av profesjonell boligforvaltning i Oslo/Akershus, Buskerud/Vestfold og…