Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Mange vet ikke hvilke klagemuligheter de har som forbrukere, noe som gjør at de taper unødvendige penger, ifølge Pia Cecilie Høst, som leder forbrukerdialog hos Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Vi forbrukere har klagerettigheter når produkter ikke fungerer som de skal. Halvparten av oss er imidlertid usikre på hva de innebærer, og det er dårlig nytt for både lommeboken og miljøet.

Annonse:


Når du som privatkunde handler et produkt fra en næringsdrivende, så har du klagerettigheter etter forbrukerkjøpsloven.

Hovedregelen er at du kan klage på feil eller mangler som skyldes produksjonsfeil i fem år etter kjøpsdatoen på varer som er ment å skulle vare lenger enn to år.

Det gjelder for eksempel vaskemaskiner, biler, møbler og mobiltelefoner.

For andre produkter, det vil si joggesko, vannkokere, barneleker og lignende, er fristen to år.

Er du selv skyld i at produktet ikke fungerer, for eksempel fordi du har mistet mobilen i gulvet eller latt den ligge i regnet, kan du ikke reklamere.

Når du kjøper fra privatpersoner er reklamasjonstiden i utgangspunktet to år, men det kan avtales på forhånd at det ikke skal være noen overhodet.

Les også: Fra 1. juni kan bompasseringer uten brikke bli tre ganger så dyrt som med

Ny undersøkelse avslører dårlig kjennskap til rettighetene

Norstat utførte nylig en spørreundersøkelse blant nordmenn på vegne av Forbrukerrådet hvor formålet var å kartlegge vår kunnskap om forbrukerrettigheter.

Der ble det stilt spørsmål om forskjellen mellom garanti og reklamasjon, samt om rettigheter ved kjøp av varer fra butikker og privatpersoner, belyst gjennom eksempler.

De spurte måtte blant annet ta stilling til følgende utsagn:

  1. Klagerettigheter og garanti er det samme
  2. Man kan bare klage på produkter som er ment å vare i minst to år
  3. Fristen for å klage er fem år på alle produkter som er ment å vare mye lenger enn to år
  4. Klageretten gjelder uansett om produktet er kjøpt i butikk eller på nett
  5. Klageretten gjelder ikke når jeg kjøper brukte ting
  6. En garanti må gi bedre rettigheter enn klageretten for å være gyldig når du kjøper som forbruker.
  7. Jeg har ikke klagerett når jeg kjøper noe av en annen privatperson

Deltakerne i undersøkelsen måtte dessuten svare på hvor lang klagefrist de tror det er etter forbrukerkjøpsloven for hvert av disse produktene:

Ny bil, vaskemaskin, TV, vannkoker, joggesko, mobiltelefon og en seks år gammel bruktbil kjøpt av deg i dag.

Les også: Svært få mobilkunder dumper Telenor og Telia for å spare tusenlapper

Store sprik i svarene på utsagnene

Dette er svarene på utsagnene over, med prosentvis andel som svarte korrekt:

1. Galt (78 prosent), 2. Galt (69 prosent), 3. Riktig (50 prosent), 4. Riktig (87 prosent), 5. Galt (56 prosent), 6. Riktig (41 prosent), 7. Galt (59 prosent).

Når det gjelder klagefrister er dette de korrekte svarene:

Ny bil: 5 år (50 prosent), vaskemaskin: 5 år (50 prosent), TV: 5 år (42 prosent), vannkoker: 2 år (36 prosent), joggesko: 2 år (21 prosent), mobiltelefon: 5 år (19 prosent) og en seks år gammel bruktbil kjøpt i dag: 5 år (6 prosent).

Resultatene viser at forbrukerne er mest usikre når det gjelder om garanti må gi bedre rettigheter enn klageretten (41 prosent korrekte svar) og om det er fem års klagefrist på produkter som er ment å vare mye lenger enn to år (50 prosent korrekte svar).

Det er også stor usikkerhet rundt klagerett ved transaksjoner med andre privatpersoner (59 prosent korrekte svar) og om det er klagerett ved kjøp av brukte ting (56 prosent korrekte svar).

Les også: Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

Mange kjenner ikke til klagefristene

Når det gjelder klagefristen på de syv eksemplene over, kom kjøp av en seks år gammel bruktbil desidert dårligst ut.

Her er det bare seks prosent som valgte fem år som rett svar. I gruppen 60+ år var det bare én prosent som svarte riktig.

Det er også lite kunnskap om at mobiler har fem års klagefrist.

Bare 19 prosent valgte riktig her, og i gruppen 18-29 år var det bare 11 prosent.

Muligens anses fem års klagefrist som mindre relevant for dette produktet og derfor lite sannsynlig med så lang frist, anslår Forbrukerrådet.

Les også: To banker varsler at de IKKE vil sette opp boliglånsrentene nå

Forvirring er dårlig for både lommeboken og miljøet

Pia Cecilie Høst, leder forbrukerdialog hos Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– At mange ikke vet hvilke klagemuligheter de har når de handler produkter som mobiltelefoner og annet med fem års reklamasjonstid, betyr at mange taper penger. I tillegg gjør det at mange kaster produktene hvis de går i stykker i stedet for å få dem reparert gratis, sier Pia Cecilie Høst, som leder forbrukerdialog hos Forbrukerrådet.

Rettighetsforvirringen gir også unødvendige konflikter som lett kunne vært unngått, mener hun.

– Hvis man kjenner reglene for reklamasjon ved kjøp fra næringsdrivende og bruker kontrakt ved kjøp hos andre privatpersoner, særlig ved kjøp av dyre ting som bruktbiler, slipper man mange konflikter, sier Høst.

På Forbrukerrådets nettsider er det lett å finne både kontrakter og råd for hvordan man klager, tipser hun om.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Batteriet på mobilen varer nødvendigvis ikke i fem år

Thomas Iversen. jurist i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

På spørsmål fra Pengenytt om fem års reklamasjonsfrist gjelder for samtlige deler av mobiltelefonen, også batteriet, svarer Thomas Iversen, jurist i Forbrukerrådet, følgende:

– Mobiltelefoner har fem års reklamasjonsfrist, noe om ble stadfestet av Høyesterett i 2007. Reklamasjonsfristen gjelder samtlige deler av telefonen, men det betyr ikke at den kan bli utbrukt før det har gått fem år. På samme måte som du må skifte vindusviskere og bremseskiver på en bil med jevne mellomrom, vil også batteriet på en mobiltelefon måtte skiftes i løpet av levetiden for å yte best mulig.

Iversen presiserer at det kun er fabrikasjonsfeil ved telefonen som gir deg grunnlag til bruke reklamasjonsretten din.

Der feilen skyldes brukerfeil eller alminnelig slitasje vil du ikke komme noen vei med reklamasjonen.

– Hvem avgjør om en vare er ment å vare i mer enn to år?

– Forbrukerkjøpsloven gir utgangspunktet om to års reklamasjonsfrist for varer. I tillegg sier loven at varer som ved vanlig bruk varer vesentlig lengre enn to år har en reklamasjonsfrist på fem år. Høyesterett har tidligere sagt at «vesentlig lengre» skal forstås som 3,5 år eller lengre, sier Iversen, og legger til:

– Hvis produkter ligger i grenselandet her er det opp til domstolen å avgjøre om produktet har to eller fem års frist.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 29. april blir det nye regler for kjøp og salg av bil

Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene

Dette vil Skatteetaten sjekke ekstra nøye på skattemeldingen din i år

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Foreldre til premature barn får nå utvidet foreldrepengeperiode