Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

Dersom du ønsker dobbelt statsborgerskap, vil dette trolig bli mulig fra starten av neste år. Vær oppmerksom på at begge landene du ønsker å være statsborger i må tillate det. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Nå melder Kunnskapsdepartementet at endringene i statsborgerloven trolig vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Annonse:


Endringene i statsborgerloven gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap.

Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Et dobbelt statsborgerskap innebærer at du har rettigheter og forpliktelser overfor to land eller stater.

Norge måtte si opp deler av Europarådskonvensjonen av 6. mai 1963 for å kunne endre reglene.

Oppsigelsen har virkning ett år fra den ble meddelt Europarådet.

Norges oppsigelse ble meddelt 18. desember 2018 og vil derfor få virkning fra 19. desember 2019.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Iberia oppretter flere avganger fra Norge til Spania

Fra 1. april blir det økte avgifter på flyreiser ut av Europa

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Nettsteder skrur opp prisen når nordmenn bestiller ferie

Unngå disse pensjonsfellene i utlandet