Fra 1. april blir det økte avgifter på flyreiser ut av Europa

Flypassasjeravgiften endres fra 1. april. Det kan gjøre det noe billigere å fly kortdistanse og noe dyrere å fly langt. Bildet viser en 737-8 MAX fra Norwegian. Foto: Norwegian

Finansdepartementet har i dag fattet vedtak om at flypassasjeravgiften legges om 1. april 2019. Det blir to satser avhengig av destinasjon, mot dagens ene faste sats.

Annonse:


Flypassasjeravgiften har i dag én sats på 84 kroner for alle flyginger fra norske lufthavner, uavhengig av lengde.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget å legge om avgiften slik at den får to satser avhengig av lengden på flygingen.

Heretter skal det koste mer å fly langt.

«På bakgrunn av Regjeringens forslag har Stortinget vedtatt at flypassasjeravgiften skal legges om i miljøvennlig retning. Avgiften skal differensieres etter avstand slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats enn andre flyreiser. Differensiereringen kan ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter langdistansereiser», skrev regjeringen da forslaget skulle sendes på høring.

Fra 1. april gjelder derfor følgende satser:

  • Satsen reduseres til 75 kroner per passasjer for reiser med sluttdestinasjon i Europa
  • Andre flyginger får satsen økt til 200 kroner

Som foreslått i statsbudsjettet 2018-19 gjelder omleggingen alle flyginger fra og med 1. april.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette har du krav på om flyreisen ikke gikk som planlagt

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Kraftig verdiøkning på ferieboliger i Tyrkia smuldrer nå bort for flere tusen nordmenn

Disse fem ferielandene har gjort dårligst inntrykk på oss

Nettsteder skrur opp prisen når nordmenn bestiller ferie