Lurer du på om du må endre skattekortet for 2020 på grunn ny NRK-skatt?

Vil den nye NRK-skatten få betydning for skattekortet ditt for 2020? Bildet viser et skilt utenfor NRK Marienlyst. Foto: Wikimedia commons

Fra januar skal NRK-lisensen betales over skatteseddelen, og det får konsekvenser for hva vi skal betale i samlet skatt neste år. Men må du justere skattekortet ditt som følge av dette?

Fra og med 2020 skal NRK finansieres over statsbudsjettet, noe som betyr at kringkastingsavgiften, også kjent som NRK-lisensen, forsvinner.

Dette ble besluttet av Stortinget i juni.

Den 31. juli forfalt derfor den aller siste lisensfakturaen fra NRK.

Ifølge statskanalen trenger du ikke å si opp lisensavtalen.

For så fremt du ikke har ubetalte krav fra NRK, vil du ikke lenger motta flere fakturaer.

I stedet for lisens skal statskanalen finansieres over skatteseddelen til alle over 17 år, uavhengig om vi har TV eller ikke.

Som en følge av dette reduseres personfradraget i 2020, og din disponible inntekt vil bli mindre.

Annonse:


Les også: Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet

Dyrere for noen, men billigere for andre

Mens lisensen i dag er på 3038,56 kroner per år per husstand med TV, vil den nye NRK-skatten bli slik:

  • Minstepensjonister: 0 kroner
  • Enslig pensjonist: 1583 kroner
  • Enslig lønns- eller trygdemottaker: 1585 kroner
  • Aleneforsørger med to barn: 1585 kroner
  • Familie med to voksne og to barn: 3166 kroner
  • Pensjonistektepar: 3166 kroner

Med den nye finansieringsmodellen vil husstander med én skattebetaler betale mindre, og husstander med flere skattebetalere betale noe mer.

Les også: Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Skattekortet har tatt høyde for endringen

I og med at NRK-skatten heretter skal betales via skatteseddelen til hver og en av oss, er det naturlig å lure på om vi da må justere for dette i skattetrekkmeldingen selv eller om det gjøres automatisk.

– Dette har Skatteetaten tatt hensyn til i beregningen av ditt skattetrekk, skriver Helen Rist, kommunikasjonsrådgiver i Skattedirektoratet, i en epost til Pengenytt.

– Det er alltid lurt å sjekke skattekortet og endre opplysningene hvis du ser at noe kommer til å bli annerledes i 2020 sammenlignet med det som er fylt ut, men du trenger ikke å justere skattekortet på grunn av NRK-finansiering, legger hun til.

Regjeringen har foreslått et tilskudd på vel 5,7 milliarder kroner til NRKs kringkastingstjenester i 2020.

Beløpet som skal dekke NRKs utgående merverdiavgift inngår i det samlede bevilgningsforslaget på 6,4 milliarder kroner.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Til neste år får vi en helt ny skattemelding, og den sendes ut på forskjellige datoer

Forsikringsselskap: Mange eldre risikerer millionregning etter ferieturen

Her er 12 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

Mange banker gir nå null i innskuddsrente. Her er de beste sparekontoene

Fra neste år kan du sette inn kontanter på konto fra «Bank-i-butikk»