Fra neste år kan du sette inn kontanter på konto fra «Bank-i-butikk»

Snart kommer en ny Bank-i-butikk-løsning, i første omgang i Norgesgruppens butikker. Den nye løsningen innebærer at du kan sette inn og ta ut kontanter i kassene i dagligvarebutikker. Bildet er tatt på Kiwi Liertoppen. Foto: Kiwi

Det har det blitt stadig vanskeligere å gjøre innskudd i landets banker. «Bank-i-butikk» skal fra 2020 løse dette problemet, men finansminister Siv Jensen er usikker på om løsningen er god nok.

Dersom du ønsker å ta ut kontanter, kan det gjøres i både minibanker og i forbindelse med varekjøp i butikk.

Ønsker du derimot å sette inn kontanter på bankkonto, kan det være en utfordring.

Det skyldes at flere og flere bankfilialer ikke lenger tilbyr kontanttjenester.

I tillegg avvikles banktilbudet gjennom Posten; kalt «Bank-i-Post-i-butikk», fra neste år.

Les også: Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Bankene har fått frist ut året til å komme opp med løsninger

Som Pengenytt skrev i forrige uke mener både Finanstilsynet og Norges Bank at det er stor usikkerhet knyttet til det fremtidige kontanttilbudet til bankene.

I regjeringens finansmarkedsmelding for 2019, som ble lagt frem før sommeren, ble det derfor stadfestet at alle banker skal pålegges et ansvar for å bidra til et «bærekraftig samlet kontanttilbud».

Annonse:


I praksis betyr det at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet for å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

Bankene har fått frist ut dette året til å komme opp med gode og hensiktsmessige løsninger.

Les også: Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Butikker kan snart ta i mot innskudd

Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits AS. Foto: Bits

Nå melder Finans Norge og Bits, som er finansnæringens infrastrukturselskap, at det fra neste år kommer en ny løsning for innskudd av kontanter.

– Den infrastrukturen vi nå legger til rette for, og som omtales som «Bank-i-butikk», betyr at butikker kan ta imot innskudd fra kunder som har et gyldig bankkort og bankkonto, forklarer Eivind Gjemdal, daglig leder i Bits AS, på nettsidene til Finans Norge.

Gjemdal håper nå at mange butikker vil velge å tilby tjenesten, slik at den får en stor utbredelse rundt omkring i Norge.

Han forventer at alle bankene vil knytte seg til denne infrastrukturen for bankkundene, men er usikker på i hvilken grad butikkjedene og lokale butikker vil inngå avtaler med bankene.

– Selv om en typisk 14-åring i dag ikke vet hva vekslepenger betyr, så har vi i finansnæringen et samfunnsansvar som gjør at vi må kunne tilby kontanttjenester til de som ønsker det. Vi blir i større og større grad digitale, men vi er ikke der ennå at ingen bruker kontanter, sier Gjemdal.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

DNB og Norgesgruppen først ute med «Bank-i-butikk»

DNB og Norgesgruppen er først ute med å tilby «Bank-i-butikk».

Løsningen blir tilgjengelig i over 1400 Kiwi og Meny-butikker, samt enkelte Spar- og Joker-butikker over hele landet, i løpet av vinteren 2020.

Pengenytt har spurt Gjemdal i Nets om han vet noe mer om hvor mange butikker som kommer til å tilby dette, og på det svarer han:

– Når det gjelder «Bank -i-butikk», så legger Bits til rette for en infrastruktur som muliggjør en slik tjeneste. Vi står for det interbankmessige avtaleverket mellom bankene og dette utgjør de juridiske rammene for tjenesten. Vi har ingen oversikt over hvor mange butikker som vil tilby kundene tjenesten. Det er bankene som selger inn tjenesten til brukerstedene.

– Når blir løsningen lansert?

– Regelverket håper vi kommer på plass før nyttår. Når bankene lanserer tjenesten i markedet, er opp til bankene.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Finansministeren er usikker på om løsningen blir god nok

Finansminister Siv Jensen (FrP). Foto: Rune Kongsro

Tidligere denne måneden sendte Sigbjørn Gjeldsvik (Sp), som er medlem i Finanskomiteen på Stortinget, flere skriftlige spørsmål om «Bank-i-butikk» til finansminister Siv Jensen.

Ett av spørsmålene var hvordan regjeringen vil sikre at alle bankkunder, både med og uten bankkort, kan gjøre innskudd og uttak med kontanter med den nye løsningen.

Denne plikten går frem av finansforetaksloven § 16-4.

– Hvorvidt etableringen av «bank i butikk»-løsninger og andre endringer i kontanttilbudet vil være nok til at bankene samlet og hver for seg vil oppfylle finansforetaksloven § 16-4, gjenstår å se, svarer Siv Jensen, og legger til:

– Som det fremgår i Finansmarkedsmeldingen 2019, er departementet beredt til å treffe tiltak dersom tilbudet ikke skulle bli godt nok.

Hun sikter da til at Finansdepartementet vil se på hvordan bankenes plikter kan presiseres i lov eller forskrift.

Les også: Fra neste år får du både skattemeldingen og skatteoppgjøret mye tidligere

Posten arbeider med en ny løsning

På spørsmål fra Gjeldsvik om hvordan plikten til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom landpostnettet vil ivaretas etter at dagens avtale mellom Posten og DNB utløper, svarer Jensen slik:

– Når avtalen med DNB utløper, må Posten ta stilling til hvordan disse tjenestene skal leveres fremover.

Hun viser samtidig til at Posten har informert departementet om at selskapet arbeider for å finne en ny eller alternativ løsning for banktjenester i landposttjenesten.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Over hundre tusen aksjefondssparere betaler en tredjedel av forventet avkastning i gebyrer

Er det egentlig tryggere å bruke kredittkort enn debetkort på nett?

Dette skjer om du overfører penger til feil konto