Fra neste år får du både skattemeldingen og skatteoppgjøret mye tidligere

I revidert nasjonalbudsjett orienter regjeringen at det blir store endringer for skattemelding og skatteoppgjør fra og med neste år. Bildet viser finansminister Siv Jensen under Sentralbanksjefens årstale i fjor. Foto: Tore Sætre / Wikimedia

Skatteetaten arbeider for tiden med et IT-prosjekt, kalt Sirius. Det skal blant annet resultere i at den forhåndsutfylte skattemeldingen blir tilgjengelig for oss på et langt tidligere tidspunkt enn i dag.

Frem til nå har den forhåndsutfylte skattemeldingen blitt gjort tilgjengelig i begynnelsen av april, og vi har hatt frist ut måneden til å gjøre nødvendige endringer.

De fleste skatteyterne har så fått skatteoppgjøret et godt stykke ut i juni, med en eventuell utbetaling av skatt til gode et par uker etter det.

I revidert nasjonalbudsjett orienterer regjeringen om endringene rundt skattemeldingen som følge av Skatteetatens Sirius-prosjekt.

Prosjektet vil føre til at den forhåndsutfylte skattemeldingen blir tilgjengelig for oss skatteytere på et langt tidligere tidspunkt enn i dag.

Etter at skattemeldingen blir tilgjengelig, kan vi fortløpende levere den, og skatteoppgjøret vil som hovedregel bli ferdig rett etter leveringen.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Tidligere skatteoppgjør allerede fra neste år

I praksis betyr dette at mange skattytere i fremtiden vil få skatteoppgjøret langt tidligere enn i dag, ifølge regjeringen.

Skatt til gode vil som i dag bli utbetalt et par uker etter at oppgjøret er klart.

Sirius-prosjektet skal etter planen først avsluttes i 2021, men allerede fra og med våren 2020, når skattemeldingen for dette inntekståret skal leveres, vil de fleste skatteyterne få skatteoppgjøret før 31. mai, lover regjeringen.

Annonse:


I dag er det dessuten en regel som sier at du unngår rentetillegg på restskatten dersom du innbetaler et tilleggsforskudd på skatten før 31. mai i skattefastsettingsåret.

Selv om skatteoppgjøret de kommende årene blir ferdig før denne datoen, foreslår Finansdepartementet at denne regelen videreføres.

Les også: Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Forenklinger i ektefellebeskatningen

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen også noen mindre justeringer i reglene for skattlegging av ektefeller.

Etter opphevingen av skatteklasse 2 fra og med inntektsåret 2018, betyr nemlig ikke alle reglene for skattelegging av ektefeller noe i praksis lenger.

Justeringene vil gjøre reglene mer tilgjengelige og forståelige for skattyterne, og vil samtidig forenkle for Skatteetaten, hevder regjeringen.

Dette foreslås endret:

  • Oppheve regel om skattlegging av alminnelig inntekt under ett for ektefeller. Etter opphevingen av skatteklasse 2 blir ektefellers alminnelig inntekt alltid skattlagt hver for seg, da dette alltid lønner seg.
  • Endre tidspunktet for når skattlegging som ektefeller begynner å gjelde. Etter gjeldende regler må dere gifte dere før 31. oktober for å skatte som ektefeller fra og med det påfølgende inntektsåret. Ny frist foreslås til 31. desember året før inntektsåret.
  • Endre tidspunkt for fastsetting av skattested fra 1. november året før inntektsåret til 1. januar i inntektsåret.
  • Oppheve unntaket som gjør det mulig å kreve skattelegging som ektefeller ett år før hovedregelen. Unntaket gjelder dersom ektefeller har stiftet felles hjem innen utgangen av inntektsåret de giftet seg. Unntaket er lite benyttet, og en antar at det blir enda mindre brukt etter at skatteklasse 2 ble opphevet.
  • Oppheve regel om at ektefeller skal regnes som «varig adskilt» når den ene har langvarig opphold eller er bostedsregistrert på institusjon i Folkeregisteret. Disse ektefellene skal nå alltid bli skattet som ektefeller, og ikke individuelt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette vil Skatteetaten sjekke ekstra nøye på skattemeldingen din i år

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Dette må til for å gjøre om en fritidsbolig til bolig

Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020