Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Hvis du hadde unormal høy inntekt i oktober, kan du risikere å bli trukket for mye i skatt neste år. Dette skyldes en ny beregningsmåte av forventet inntekt som Skatteetaten bruker. Illustrasjonsfoto: Skatteetaten / Helen Rist

Før dette årets skattekort ble sendt ut innførte Skatteetaten en ny beregningsmåte for å estimere din forventede lønn og pensjon. Metoden kan føre til at du blir trukket for mye i skatt.

Denne uken sendte Skatteetaten ut skattekort for neste år til over fire millioner skatteytere.

For å komme frem til et mest mulig riktig skattetrekk for deg, må Skatteetaten blant annet beregne hvor mye du vil tjene neste inntektsår.

Tidligere har Skatteetaten tatt utgangspunkt i siste skatteoppgjør for å estimere din forventede lønn og pensjon i skattekortet.

Skattekortet for 2018 var for eksempel fastsatt på bakgrunn av inntektsopplysningene fra 2016.

For 2019 og 2020 har Skatteetaten beregnet din forventede lønn og pensjon på en ny måte, hvor det brukes nyere inntektsopplysninger fra a-meldingen.

Les også: Mange kan redusere både formue- og eiendomsskatt ved å sjekke post 4.3.2 i skattemeldingen

Annonse:


Høy inntekt i oktober fører til høy estimert inntekt for neste år

Ove Nyland, avdelingsdirektør for brukerkontakt i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

– Det er riktig at Skatteetaten innførte ny beregningsmåte for å estimere forventet lønn og pensjon for 2019, bekrefter avdelingsdirektør Ove Nyland i Skatteetaten, i en epost til Pengenytt.

– Tidligere har Skatteetaten tatt utgangspunkt i siste skatteoppgjør, mens nå bruker vi nyere inntektsopplysninger fra a-meldingen som arbeidsgiveren og/eller pensjonsutbetaler rapporterer hver måned. Dette skal føre til riktigere skattetrekk for flere, legger han til.

Nyland forklarer at skattekortet for 2019 enten var basert på 12 ganger inntekt som arbeidsgiver rapporterte for oktober 2018, eller 12 ganger gjennomsnittsinntekt for perioden januar til oktober 2018.

Det alternativet som ga høyest inntekt ble valgt.

– I skattekortet for 2020 benyttes opplysninger fra arbeidsgiver for oktober 2019 (x 12), eller opplysninger fra november 2018 til oktober 2019, opplyser avdelingsdirektøren.

Også der er det den høyeste summen som er lagt til grunn.

Les også: Her er 12 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

Skattetrekket kan bli helt feil

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Tidligere i år påpekte Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen, at metoden er ganske oppsiktsvekkende.

I det la han at tilfeldige inntekter som bonusutbetalinger kan medføre at du får helt feil skattetrekk.

– Hvis oktoberlønnen din er høyere enn normalt, på grunn av bonus, honorarer, bi-inntekter eller andre skattepliktige ytelser, så vil grunnlaget for beregningen av inntekt som er bestemmende for neste år også bli for høyt, uttalte han til egne nettsider.

Stig Flesland i Skattebetalerforeningen gir Pengenytt et eksempel på hvordan det kan slå ut:

– Dersom du hadde ekstrainntekter på 5000 kroner i oktober 2019, justerer Skatteetaten opp estimert årsinntekt med 60.000 kroner, fordi de antar at du har denne ekstrainntekten hver eneste måned.

– For alle med noenlunde fast inntekt vil ikke dette ha noe å si, men hvis du for eksempel jobber på provisjon og oktober-utbetalingen var veldig bra, så bør du være oppmerksom på at Skatteetaten tror du kommer til å tjene veldig godt neste år.

Les også: Til neste år får vi en helt ny skattemelding, og den sendes ut på forskjellige datoer

Burde basert seg på et gjennomsnitt de siste 12 månedene

Flesland mener det er bra at Skatteetaten bruker oppdaterte tall, men skulle gjerne sett at den brukte en lengre periode enn en enkeltstående måned.

– Vi synes det ville vært mer rimelig å basere seg på de 12 månedene før skattekortet skrives ut, da blir det ikke samme type svingninger som vi kan få nå, opplyser Flesland.

Når det likevel ikke er slik, oppfordrer han derfor alle som vet at de hadde unormalt høy inntekt i oktober om å sjekke skattekortet sitt.

For tabellkort vil det ikke nødvendigvis bety så mye, men dersom du har prosentkort vil du kunne oppleve at skattetrekket blir langt høyere enn det trenger å være, ifølge han.

Nyland opplyser at Skatteetaten håper på å fange opp flere med tilfeldige inntekter ved å utvide perioden for gjennomsnittsberegning fra 10 til 12 måneder.

– Enkelte kan likevel få for høyt eller for lavt inntektsbeløp som grunnlag for skattekortet. Dette kan du selv endre på skatteetaten.no, oppfordrer han.

Under innsynstjenesten «Mine inntekter og arbeidsforhold» på Skatteetatens nettsider kan du se hva arbeidsgiver eller pensjonsutbetaler har rapportert om deg i a-meldingen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 1. januar øker trolig passgebyrene med 27 prosent

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Pensjonist trakk fra eiendomsskatten på selvangivelsen

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt