Fra 1. januar øker trolig passgebyrene med 27 prosent

Prisen på pass settes trolig opp fra og med 1. januar 2020. Må du ha et nytt pass, kan det derfor være lurt å ordne det nå i desember. Foto: Kent Øksnes/ Pengenytt

De gjeldende passgebyrene har stått uendret siden 2008, men fra og med 1. januar 2020 justeres de trolig opp med 27 prosent. Trenger du nytt pass, så kan det derfor være lurt å ordne det nå i desember.

I slutten av neste uke skal Stortinget vurdere et lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å øke passgebyrene.

Forslaget går ut på å justere gebyrsatsene allerede fra 1. januar 2020.

For pass til personer over 16 år foreslås det at gebyret økes med 120 kroner, fra 450 til 570 kroner.

For pass til personer under 16 år foreslås det at gebyret økes med 72 kroner, fra 270 til 342 kroner.

Annonse:


Det betyr i så fall en prisøkning på hele 27 prosent for alle.

Forslaget er allerede godkjent i statsråd, og med dagens flertallsregjering er det grunn til å tro at de foreslåtte endringene blir vedtatt.

Les også: Her er 12 grep du kan gjøre før nyttår for å redusere skatten

Nye systemer for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort har gitt økte kostnader

De gjeldende passgebyrene ble sist endret i 2008, og har siden vært uendret.

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet har justeringen av passgebyrene de siste årene blitt utsatt i påvente av innføringen av nye systemer for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort.

I 2019 har det imidlertid blitt iverksatt en rekke tiltak som har økt politiets utgifter til passutstedelse vesentlig.

De iverksatte tiltakene er nødvendige for å styrke sikkerheten ved utstedelse av norske pass, og gjennomføres uavhengig av nytt saksbehandlingssystem, hevder departementet.

I 2020 ventes det at politiets utgifter til passutstedelse skal øke ytterligere.

Departementet anser det derfor nødvendig å justere de lovfestede passgebyrene, med virkning allerede fra 1. januar 2020.

Dersom forslaget til nye gebyrsatser vedtas, vil politiets beregnede inntekter fra passutstedelse beløpe seg til 409 millioner kroner i 2020.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Mange banker gir nå null i innskuddsrente. Her er de beste sparekontoene

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt