Finanstilsynet innfører strengere krav til «off market-salg» av boliger

Finanstilsynet har innsett at eiendomsmeglerbransjen trenger nye retningslinjer å forholde seg til ved salg av bolig utenfor det åpne markedet. Bildet viser en tilfeldig enebolig i Haugesund, og den har ingenting med saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: David Sandved/ Wikimedia Commons

Eiendomsmeglere får nå nye retningslinjer å forholde seg til ved såkalte off market-salg av boliger, det vil si salg uten ordinær annonsering og budrunde.

I fjor var det en rekke medieoppslag om eiendommer som ble videresolgt kun kort tid etter at de var kjøpt utenfor det åpne markedet, og da typisk til en betydelig høyere pris.

I noen av disse tilfellene var dessuten samme eiendomsmegler ansvarlige for begge salgene.

På bakgrunn av dette tok Finanstilsynet kontakt med 16 eiendomsmeglingsforetak i Oslo og Akershus for å danne seg et inntrykk av rutinene ved slike salg, samt omfanget.

Annonse:


Undersøkelsene viste at foretakene samlet hadde gjennomført 726 off market-formidlinger i perioden 1. januar 2015 – 27. oktober 2017, noe som utgjorde 4,7 prosent av alle salgene.

I disse tallene inngikk både bolig, fritidseiendom og næringseiendom, og alle prisklasser var representert.

Finanstilsynet konklusjon er nå klar, og den sier at eiendomsmeglingsforetakene historisk ikke har viet nok oppmerksomhet til off market-salg, samt hatt gode nok rutiner knyttet til disse.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Gode rutiner var fraværende

Tilsynet sendte derfor ut et brev til eiendomsmeglingsbransjen tidligere denne måneden med klare retningslinjer for formidling utenfor det åpne markedet.

Der fremgår det at off market-salg kan utfordre tilliten til eiendomsmeglerens integritet og uavhengighet, særlig i de tilfellene hvor samme eiendom blir videresolgt til en vesentlig høyere pris kort tid etter.

Heretter må derfor eiendomsmeglerne:

  • Advare selgerne om at slike salg antas å gi en dårligere pris enn om eiendommen legges ut åpent i markedet
  • Vurdere om selgers særlige behov, for eksempel et ønske om diskresjon, kan møtes på andre måter enn ved å selge eiendommen utenom markedet
  • Kun i begrenset grad ta på seg et videresalgsoppdrag etter å ha formidlet en eiendom off market. Finanstilsynet mener da at tiden mellom de to oppdragene, hvor mange interessenter som ble tilbudt eiendommen i off market-oppdraget og hvor mange som innga bud på eiendommen er avgjørende for om det er greit eller ikke
  • Ikke nøye seg med kun å kontakte én mulig interessent
  • Generelt ikke opptre på noen måte som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og uavhengighet

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Finanstilsynet snur etter Pengenytts avsløring om eiendomsmeglerforetakene

Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

– Boligeiere går glipp av flere hundre millioner kroner i året

Boligprisene på Kanariøyene er lavere nå enn i 2004

Jan Helge (74) gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent