Dette har du krav på om du blir syk eller skadet i ferien

Selv om du har ferie har du som arbeidstaker rettigheter. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Fortvil ikke om du får ødelagt hele eller deler av ferien på grunn av sykdom eller skade. Det er nemlig stor sjanse for at du har rett til å utsette ferien eller få ny ferie senere.

Mange vil oppleve å få migrene, ligge med omgangssyke, pådra seg benbrudd eller annet som gjør dem arbeidsuføre i ferien.

Tidligere, det vil si før 1. juli 2014, måtte du være syk i minst seks virkedager for å kunne kreve ny ferie.

Nå har du som arbeidstaker bedre vern mot sykdom under ferieavviklingen.

For fire år siden ble nemlig ferieloven endret for å oppfylle kravene i EUs arbeidstidsdirektiv. Etter endringene kan du kreve ferien erstattet med ny ferie fra første sykedag (lørdag inkludert), tilsvarende antall dager som arbeidsuførheten varer.

Det forutsettes imidlertid at du har vært 100 prosent arbeidsufør, og skaffer deg sykemelding. Gradert sykmelding gir ikke rett til ny ferie.

Du må også legge frem kravet om nye feriedager «uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt», ifølge loven.

Les også: Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Hva om du blir syk rett før ferien starter?

«Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien», står det i ferieloven §9.

Mer nøyaktig kan du enten velge å utsette hele ferien eller bare de dagene du er syk.

Hvis du kun ønsker å utsette de feriedagene du er sykemeldt, gjelder de samme reglene som når du blir syk i ferien.

Blir du syk før ferien starter, må du også da være helt arbeidsufør for å kunne kreve ferien utsatt.

Dersom du kun har en gradert sykmelding må du med andre ord avvikle ferien som normalt.

Les også: Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Spiller det noen rolle om du blir syk i Norge eller utlandet?

Ferieloven skiller ikke på hvor du er på ferie når du blir syk. Får du en gyldig sykemelding i utlandet, har du altså rett til ny ferie senere på året.

Noe som er imidlertid er viktig å merke seg, er at det stilles et krav til at du oppholder deg i Norge eller i et annet EØS-land om du skal ha rett på sykepenger.

Annonse:


EØS-avtalen sikrer deg nemlig rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land.

Ved sykdom som inntreffer utenfor EØS, har du normalt ikke rett til sykepenger. Det får du først når du er tilbake i Norge og får sykmelding fra norsk lege.

Les også: Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet sommeren 2018

Kan ikke ta ut lønn i stedet for ferie

Etter at ferieloven ble endret for fire år siden, kan du ikke lenger velge økonomisk kompensasjon i stedet for å avvikle ferien på et senere tidspunkt.

All lovbestemt ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret, må overføres til neste ferieår.

Inntil 12 dager lovbestemt ferie kan overføres uten spesiell begrunnelse.

I tillegg kan ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon overføres til neste ferieår.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Valutafelle som koster nordmenn én milliard kroner i året skal nå fjernes

Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

I år kan strømregningen bli 3000 kroner høyere enn i fjor

Kan du reglene for overtid?