Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Mange offentlig ansatte kan øke sine fremtidige pensjonsutbetalinger betydelig ved å klatre på karrierestigen før 2020. Illustrasjonsbilde: Bruce Mars from Pexels

Pensjonsekspert tipser om at offentlig ansatte kan få millioner av kroner i økt pensjon, dersom de gjør et karrieresteg før den nye pensjonsordningen trer i kraft i 2020.

– Vi har fått på plass en bærekraftig pensjonsløsning for offentlig sektor som vil stå seg over tid. Den nye ordningen er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, uttalte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da det ble enighet om ny offentlig tjenestepensjon i mars.

Den nye ordningen skal etter planen innføres fra 2020, og vil gjelde alle offentlig ansatte født i 1963 eller senere.

Dagens tjenestepensjonsordning skal fortsatt gjelde for dem som er født i 1962 eller tidligere.

Ved inngangen til dette året jobbet 834.500 mennesker her i landet i statlig, kommunal eller fylkeskommunal forvaltning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det utgjør nesten 32 prosent av alle sysselsatte i Norge.

Les også: Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Ta grep og få økt pensjonen

Uten å gå inn på alt for mange detaljer om den nye tjenestepensjonen, så vil de som blir omfattet av de nye reglene og som har opptjening i dagens ordning, beholde disse rettighetene når de starter opptjeningen i den nye ordningen.

Pensjonsekspert Birger Myhr. Foto: Privat

Og det er her pensjonsekspert Birger Myhr ser en mulighet for deg å øke din pensjon betydelig.

– Den gamle ordningen har et spesielt kjennetegn som innebærer at det er ekstremt lønnsomt å gjennomføre et karrieresteg før denne overgangen skjer, nemlig sluttlønnsprinsippet, skriver han på sine nettsider.

For å forklare dette nærmere, bruker han et tenkt eksempel:

– En offentlig ansatt står foran et karrieresteg som innebærer at lønnen øker med 2 G, altså omtrent 200.000 kroner. Arbeidstakeren er født i 1963 og har vært ansatt i offentlig sektor siden fylte 23 år. Dersom karrieresteget skjer rett etter overflyttingen til den nye ordningen, skal hele hans/hennes oppsatte pensjon, altså den pensjonen han/hun har opptjent gjennom 35 års medlemskap i den gamle ordningen, beregnes på grunnlag av lav lønn. Skjer derimot karrieresteget før 2020, skal den oppsatte pensjonen beregnes på grunnlag av den høye lønnen.

– Forskjellen er på 0,87 G (som i dag er omtrent 85.000 kroner per år) ved en valgt utbetaling fra fylte 65 år. Verdien av å sørge for å gjennomføre karrieretrinnet før 2020 har i dette tilfellet en samlet verdi på over 1,6 millioner kroner i dagens pengeverdi, fortsetter han.

Les også: 4326 statsansatte tjener mer enn 928.000 kroner

Vil gjelde mange offentlig ansatte

Birger Haug forteller til Pengenytt at beregningene egentlig er svært enkle, og at de følger overgangsreglene som nå er vedtatt for ny offentlig tjenestepensjon.

På spørsmål om en lønnsøkning på 100.000 kroner, det vil si halvparten av det han benyttet i eksempelet, vil bety en økt årlig pensjon med rundt 42.500 kroner, svarer han følgende:

– Det er fullt mulig å interpolere her. Det blir riktig å si at en halvparten så høy lønnsøkning vil gi en halvparten så stor effekt. Men jeg ville være forsiktig med å ekstrapolere. Altså å si at en dobbelt så stor økning vil gi dobbelt så stor effekt.

Han bekrefter samtidig at det i dette tilfellet er snakk om bruttotall, altså før skatt.

– Det er et konstruert eksempel, men i dette tilfellet er omstendighetene svært robuste. Sagt med andre ord; svært mange vil befinne seg i en situasjon hvor denne effekten er relevant, konstaterer Myhr.

Du kan lese mer om avtalen for ny pensjonsløsning til offentlig ansatte på regjeringens nettsider.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik har alderspensjonen fra Folketrygden utviklet seg de siste ti årene

Lærere kan få slettet halvparten av studielånet sitt

Kommunen kan stikke av med din individuelle pensjonssparing (IPS) dersom du blir syk

Denne våren har det skjedd noe spesielt med strømprisene

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet