4326 statsansatte tjener mer enn 928.000 kroner

En stortingsrepresentant tjener nesten én million kroner. Over 4000 statsansatte tjener mer enn det, viser en ny rapport. Bildet viser Stortingets høytidelige åpning 9. oktober 2017, hvor H. M. Kong Harald leser trontalen. Foto: Morten Brakestad/ Stortinget

Stortingsrepresentantene har en inntekt på 928.602 kroner, men de har hele 4326 statsansatte over seg på lønnsstatistikken.

Det viser en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bestilt av stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap), skriver nettstedet Frifagbevegelse.

Lønnsoversikten omfatter kun ansatte i det statlige tariffområdet, som inkluderer blant annet ledere i statlig forvaltning og embetsverk.

Eksempler på dette er ledere i departementene, Fylkesmannen og universitetsledere.

Dommere, timelønte og overenskomstlønte er ikke med. Det er heller ikke toppsjefer i helt eller delvis statlig eide selskaper som Statoil, Statkraft og regionale helseforetak.

Annonse:


Oversikten viser også at 129 statsansatte tjener mer enn statsministeren.

Erna Solbergs lønn var på 1.631.346 kroner i 2017, i tillegg til en pensjonsavtale til 600.000 kroner i året og en rekke naturalytelser. 

Sosialistisk venstreparti (SV) har levert et forslag til regjeringen som går ut på at taket på samlet godtgjørelse for ansatte i staten, inkludert eventuelle tillegg og pensjon, ikke skal være på et høyere nivå enn de ordningene som til enhver tid gjelder for statsministeren.

Det var nettopp for å ta stilling til dette spørsmålet Aasrud i Arbeiderpartiet etterspurte en oversikt over omfanget av høye lederlønninger i statsapparatet.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Nå får statsansatte mer fleksibel arbeidstid

Regjeringen vil stanse utbetalinger av Nav-penger til etterlyste personer på rømmen

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

17.000 flere barnehagebarn kunne fått redusert foreldrebetaling i fjor