Stortingsrepresentant

Rammene for undersøkelsen av Stortinget er klare

Riksrevisjonen undersøker stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger, fratredelsesytelse, etterlønn og reiseutgifter, i tillegg til administrasjonens rolle. Det lengste Riksrevisjonen går tilbake, er 2009. Riksrevisjonen er godt i gang med å undersøke…