2017
I år blir det ekstra mange fridager

I tillegg til at du gjerne får fem ukers ferie fra arbeidsgiver hvert år, er det totalt ti bevegelige helligdager i Norge som kan gi deg ekstra fri. I 2016 falt syv av disse på hverdager, mens i 2017 og 2018 er tallene hhv ni og ti.