Rekordmye forsikringssvindel avslørt i fjor

De som svindler forsikringsselskapene tar en høy risiko. I de alvorligste sakene er strafferammen inntil seks års fengsel. Likevel er det mange som gjør det. Illustrasjonsbilde: Pixabay

I fjor ble det avdekket forsikringssvindel for til sammen 428 millioner kroner. Dette er mer enn noen gang tidligere. Flest saker dreier seg om skadeforsikring.

Forsikringsbransjen avslo 815 saker innen skadeforsikring og 283 saker innen syke- og uføreprodukter i 2017.

Det totale kravet for de avslåtte sakene var på 427,9 millioner kroner, hvorav 125,7 gjaldt private skadeforsikringer, 123,0 gjaldt skadeforsikring til næringsliv og landbruk og 179,2 gjaldt syke- og uføreprodukter.

Det går frem av Finans Norges svindelrapport for 2017, som baserer seg på tall fra 29 forsikringsselskaper.

Rapporten inneholder kun de alvorligste sakene som gjelder brudd på forsikringsavtaleloven.

I 2016 ble det til sammenligning avslått forsikringskrav for til sammen 353,7 millioner kroner.

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Saken fortsetter under diagrammet.

Innen syke- og uføreprodukter (lyseblåe søyler) er det skille mellom antall personer der det er avdekket svindel, og antall saker. I 2017 var det 267 personer som i alt hadde 283 saker. Det er ikke foretatt tilsvarende oppsplitting for skadeforsikring (mørkeblåe søyler), selv om det også her kan være tilfeller der en enkelt person kan ha fått avslag om erstatning på flere områder. Antall tilfeller med svindel av skadeforsikring tilsvarer derfor antall saker i diagrammet over. Kilde: Finans Norge

Flere svindler med reiseforsikringen

Når det gjelder svindel med privat skadeforsikring, gjaldt de aller fleste sakene bil, reise og innbo i fjor, med en prosentandel på hhv 33, 32 og 25 hver. 

Rapporten til Finans Norge viser at svindel med reiseforsikring utgjør en stadig større andel av alle sakene de siste årene. Dersom trenden fortsetter vil det i år avdekkes flere svindler med reiseforsikring enn med bilforsikring.

Annonse:


De fleste avdekkede svindelsakene med privat skadeforsikring er tilfeller der kunden melder et fiktivt skadetilfelle, og/eller har utnyttet et eksisterende skadetilfelle (overdreven skademelding).

Når det gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer, gjaldt 56 prosent av alle tilfellene individuell uførepensjon og individuell uførekapital.

Totalt ble 97 prosent av tilfellene med svindel av syke- og uføreforsikringer utført ved tegningstidspunktet. Det oppgis med andre ord uriktig informasjon ved tegning av forsikringen.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Svindlerne tar en høy risiko

Selv om det er flest saker innen skadeforsikringsproduktene, er de største beløpene knyttet til svindel med uføreforsikringer.

Mens hver sak med svindel av skadeforsikring i gjennomsnitt var på 374.110 kroner, var det tilsvarende tallet 633.216 kroner for syke- og uføreprodukter.

Da er også en enkeltsak på 95 millioner kroner med og drar opp gjennomsnittstallet for skadeforsikring kraftig.

Forsikringssvindel fører til at forsikringer blir dyrere enn nødvendig, og at svindlerne dermed indirekte stjeler fra de andre kundene.

– De som svindler, svindler felleskapet, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en kommentar.

Blir du tatt for forsøk på forsikringssvindel, risikerer du politianmeldelse, fengsel i opptil seks år og forsikringsnekt.

Det kan dessuten sette en stopper for dine yrkesplaner, i og med at mange jobber krever politiattest, samt gi deg visumnekt i flere land.

– De aller fleste kundene er heldigvis ærlige. Men forsikringsselskapene er oppmerksomme på svindel, så svindlerne tar en høy risiko, sier Neverdal.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi

Barneforsikring – Hva får du egentlig utbetalt når barnet blir alvorlig syk?

Kraftig nedgang i antall boliginnbrudd

Om knappe tre måneder blir de gamle 100- og 200-kronesedlene ugyldige

Slik får du de billigste forsikringene på 1-2-3 (annonsørinnhold)