SSB: Boligprisfallet blir ikke større enn fem prosent

Dersom prognosene til SSB slår til, vil boligprisene snart bunne ut. Bildet viser en bygård i Bogstadveien i Oslo. Foto: Jan-Tore Egge/ CC

I dag la Statistisk sentralbyrå (SSB) sine årlige økonomiske prognoser, og der går det blant annet frem at bunnen i boligmarkedet er i sikte.

Målt ved SSBs bruktboligprisindeks begynte boligprisene å falle i 2. kvartal 2017, og fallet har vært størst i Oslo-området.

Dette skyldes i første rekke at tilbudet av boliger har vært høyt, prisene hadde kommet opp på et høyt nivå, lønnsveksten har vært moderat og at innvandringen har avtatt, ifølge byrået.

I tillegg pekes det på at boliglånsforskriften kan ha bidratt til omslaget, men at det er utviklingen i de ovenstående mer fundamentale forholdene som gjør at boligprisene også vil falle gjennom første halvår i år.

Dersom prognosene til SSB slår, til vil prisene flate ut i løpet av andre halvår i år og begynne å stige fra 2019.

Fallet blir i så fall beskjedne fem prosent fra toppen i 1. kvartal 2017 til utgangen av 2018.

I motsetning til mange tidligere konjunkturoppganger legger utviklingen i boligmarkedet nå en demper på oppgangen. 

SSB tror boligprisene vil øke med 1,1, 1,5 og 2,3 prosent i hhv 2019, 2020 og 2021.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Kraftig nedgang i antall boliginnbrudd

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi

Boligprisene på Kanariøyene er lavere nå enn i 2004

Vil fjerne dokumentavgiften. Mener den særlig rammer unge i etableringsfasen

Slik får du de billigste forsikringene på 1-2-3 (annonsørinnhold)