Kraftig nedgang i antall boliginnbrudd

Politiet rapporterer om en gledelig utvikling i antall boliginnbrudd. Illustrasjonsfoto: Pixabay

I fjor fikk politiet 2304 anmeldelser for grove tyverier fra bolig på landsbasis. Det er 1549 færre enn i 2013, eller en nedgang på 40,2 prosent.

Antall grove tyverier fra bolig har falt kraftig de siste årene, og bare fra 2016 til 2017 var fallet på over 25 prosent.

En kombinasjon av økte sikringstiltak, som for eksempel boligalarm, samt politiets målrettede innsats, er med på å forklare noe av denne nedgangen, ifølge politiet.

I 2017 hadde rundt 18 prosent av norske privatboliger alarm som var tilknyttet alarmstasjon.

At domstolene de senere årene har skjerpet straffene for kriminalitet som omfattes av såkalt mobil vinningskriminalitet, har også en betydning.

Politiet tror dessuten at mange vinningskriminelle har flyttet mye av virksomheten sin til digitale arenaer.

Nedgangen i vinningslovbrudd har også vært en trend i andre europeiske land vi vanligvis sammenlikner oss med.

Dette kan ha sammenheng med svingninger knyttet til markedet for omsetning av nye mobiltelefoner og andre elektroniske apparater, samt bedring av levekårene i Øst-Europa.

Saken fortsetter under diagrammet.

Antall grove tyverier fra bolig i perioden 2013-2018. Kilde: Politiet

Høy grad av anmeldelsestilbøyelighet

Vinningslovbrudd regnes vanligvis for å være en kriminalitetstype med høy grad av anmeldelsestilbøyelighet.

Dette har sammenheng med at anmeldelse ofte er en betingelse for utbetaling av erstatning fra forsikringsselskapene.

På den andre siden antas det å være mørketall knyttet til forhold hvor den stjålne gjenstanden har lav verdi og/eller der forsikringsandelen er høy.

[annonse]

Ifølge Politiets innbyggerundersøkelsen 2017 er biltyveri og tyveri fra bil de lovbruddene som oftest blir anmeldt, med 75 prosent av tilfellene.

Deretter kommer anmeldelse av ran og innbrudd eller tyveri fra bolig, som blir anmeldt i henholdsvis 70 og 65 prosent av tilfellene.

Stemmer disse tallene, var det i realiteten 3545 innbrudd eller tyveri fra bolig i fjor. Som tidligere nevnt, ble 2304 av disse anmeldt til politiet.

Per 15. januar i år hadde 709 av disse sakene minst én mistenkt, siktet eller dømt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Må ut med 17.200 kroner i saksbehandlingsgebyr for å bygge garasje

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Huseiernes Landsforbund: – Mye feil om eiendomsskatten

Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell