Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Finanstilsynet ønsker strengere utlånspraksis for boliglån. Bildet viser Morten Baltzersen, direktør for Finanstilsynet, under sentralbanksjefens årstale i fjor. Foto: Tore Sætre/ Wikimedia commons

Boliglånsforskriften har bidratt til noe strammere utlånspraksis siden den ble innført i januar 2017, men Finanstilsynet mener det ikke er nok. Nå foreslår tilsynet en innstramming.

«Omfanget av nye utlån til låntakere med særlig høy gjeldsgrad, avtok markert etter innføringen av krav om maksimal gjeldsgrad fra 1. januar 2017», skriver Finanstilsynet i en pressemelding, og legger til:

«Samtidig har låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad økt betydelig, og en økende andel av lånene tas opp av låntakere som har høy gjeldsgrad. Etter Finanstilsynets vurdering er det derfor behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger».

Annonse:


På bakgrunn av dette anbefaler Finanstilsynet at forskriftsreguleringen av boliglån videreføres og at kravene i boliglånsforskriften strammes noe inn.

Innstramming oppnås best ved å redusere fleksibilitetskvoten og stramme inn på kravet til maksimal gjeldsgrad, ifølge Finanstilsynets vurdering.

Tilsynet foreslår derfor følgende innstramminger fra 1. januar 2020:

  • At grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Utlånsundersøkelsene viser at både andelen nye lån med høy gjeldsgrad og låntakernes gjennomsnittlige gjeldsgrad har økt mye de siste årene, og dette er urovekkende. Tilsvarende endring i gjeldsgradsbestemmelsen foreslås gjennomført i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.
  • Finanstilsynet foreslår at fleksibilitetskvoten reduseres fra 10 til 5 prosent. Dette vil redusere risikoen for at sårbare husholdninger tar opp lån som de senere ikke er i stand til å betjene. Samtidig vil den foreslåtte fleksibilitetskvoten fortsatt gi bankene betydelig fleksibilitet i låneutmålingen.

Finanstilsynet foreslår dessuten å oppheve den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik unngår folk boplikten

En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

– Bytt bank hvis renten din nå går over 3 prosent

Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Bygger du hus her, sponser kommunen deg med opptil 300.000 kroner

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken