Bygger du hus her, sponser kommunen deg med opptil 300.000 kroner

Alle som bygger seg bolig i Eidfjord får minst 200.000 kroner i støtte fra kommunen. Kommunen tilbyr dessuten gratis tomter og 50.000 kroner ekstra om du bygger med en utleie-enhet. Bildet er tatt fra Øktanuten 1284 m.o.h. Foto: Wikimedia commons

I kraftkommunen Eidfjord, som i en årrekke har dominert listene over de rikeste kommunene i landet, får alle som bygger hus opptil 300.000 kroner. Kommunen tilbyr dessuten gratis tomter.

Eidfjord kommune, med sine snaue 1000 innbyggere, ønsker å stimulere til økt boligbygging.

Ett av tiltakene for å få til det, er å gi 200.000 kroner i støtte til alle som velger å bygge seg bolig i et av kommunens boligfelt.

Flere av disse tomtene er dessuten gratis.

Dersom du velger å bygge utenom de kommunale boligfeltene, får du et tilskudd på opptil 250.000 kroner.

Hvis du velger å bygge hus med en egen utleieenhet, får du dessuten 50.000 kroner ekstra for dette. Denne må da ha egen inngang, og minimum bestå av bad, stue, kjøkken og soverom.

Annonse:


For å få rett til tilskudd fra kommunen, må du være registrert i folkeregisteret som innbygger i Eidfjord.

Boligen må dessuten benyttes som helårsbolig, og du må bo der i minst fem år.

Det var NRK som først omtalte saken.

Les også: Fra 1. oktober får 26.500 husstander og 2400 bedrifter nytt postnummer

Så langt har 51 boligeiere fått støtte

Johan Tveit Anved, ordfører i Eidfjord kommune. Foto Senterpartiet SP

– Ja, Eidfjord kommune ønsker å stimulere til økt boligbygging, bekrefter ordfører Johan Tveit Anved til Pengenytt.

På spørsmål om hvor lenge denne støtte-ordningen har pågått, og hvor mange som har fått støtte til boligbygging, svarer han følgende:

– Tilskuddssatsene har ligget fast siden 2004. I den perioden er det utbetalt tilskudd til 51 boliger.

– Tror du kommunevalget i høst kan ha noe å si for ordningen fremover?

– Det er bred politisk enighet om tiltaket, og det blir derfor trolig ikke endret etter valget, svarer ordføreren.

Eidfjord er ikke den eneste kommunen i landet som deler ut tilskudd til boligbygging.

Tilsvarende ordninger finnes i blant annet Bardu, Ringebu og Nesset, men der er maksimal støtte på hhv 100.000 kroner, 75.000 kroner og 20.000 kroner.

Les også: Forny passet ditt nå, og unngå nytt kaos til våren

En kommune rik på både penger og opplevelser

Kilde: Google

Store inntekter fra vannkraftverk og turistnæringen bidrar til at Eidfjord har en sterk kommune-økonomi.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) lå kommunens driftsinntekter per innbygger på nesten 202.000 kroner i 2018.

Det er langt over det dobbelte sammenlignet med samme tall for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Driftsutgiftene til Eidfjord, som gir en liten pekepinn på hva som kommunen bruker på offentlige tjenester, er også høye.

I 2018 lå de på 193.500 kroner per innbygger, mot 76.000 – 88.000 kroner i Norges fire største byer. 

I tillegg til god økonomi, kan Eidfjord by på friluftsliv i en storslått natur.

Store deler av Eidfjord kommune ligger nemlig på Hardangervidda, som er godt tilrettelagt med oppmerkede stier og overnattingssteder.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

– Bytt bank hvis renten din nå går over 3 prosent

Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Må ut med 17.200 kroner i saksbehandlingsgebyr for å bygge garasje

Vil innføre enklere regler for arbeid på bolig

Så mye strøm sparer du med varmepumpe