Eiendomsmeglerforetak får tilbud om provisjon for å selge eierskifteforsikring

Eiendomsmeglerbransjen får tilbud om å tjene penger på å formidle eierskifteforsikring, noe som er ulovlig. Bildet viser en tilfeldig bolig som var til salgs på Møllenberg i Trondheim tidligere i høst. Foto: Kent Øksnes, Pengenytt.

I motsetning til for boligkjøperforsikring, har eiendomsmeglerforetakene ikke anledning til å motta provisjon for salg av eierskifteforsikring. Dette blir likevel forsøkt omgått. Finanstilsynet følger med på problemstillingen.

– Eiendomsmeglerforetak som formidler eierskifteforsikring har ikke anledning til å motta vederlag for dette. Det er ikke tilsvarende forbud for boligkjøpsforsikring, forklarte Anne-Kari Tuv, seksjonssjef for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet, til Pengenytt i oktober.

Nå viser det seg imidlertid at meglerforetak får tilbud fra forsikringsmegleren Norwegian Broker om høyere vederlag for formidling av boligkjøperforsikring, dersom de også velger dem som megler på eierskifteforsikring.

Pengenytt har fått tilsendt dokumentasjon som viser nettopp dette. En slik kobling kan i så fall både være ulovlig og sterkt konkurransevridende.

Les også: Strømprisen steg hele 27 prosent i oktober

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Norwegian Broker føler seg ikke truffet

Pengenytt tok derfor kontakt med Norwegian Broker for å høre hvordan de opererer.

Leder for eiendomsavdelingen til Norwegian Broker, Rune Eriksen. Foto: Norwegian Broker

Leder for eiendomsavdelingen til Norwegian Broker, Rune Eriksen. Foto: Norwegian Broker

– Dette er ukjent for meg, og medfører ikke riktighet. Send meg gjerne de dokumentene du viser til, så skal vi oppklare dette, svarte Rune Eriksen, leder for eiendomsavdelingen i Norwegian Broker, i en epost.

Etter at Pengenytt sendte over dokumentene, kom følgende svar tilbake:

– Jeg tror det kan være fornuftig at vi avklarer hvilken rolle Norwegian Broker har knyttet til dette. Vi er en uavhengig forsikringsmegler som forhandler på vegne av våre oppdragsgivere. Det er alltid viktig for oss å synliggjøre hvilken verdi det har for kunden å benytte forsikringsmegler som sin representant, ved innkjøp av forsikringer, skrev Eriksen, før han la til:

– I dette tilfellet var det et eiendomsmeglerforetak som vurderte å bruke oss som forsikringsmegler på flere produktområder. I presentasjonen du oversendte, viser denne ett av flere scenarioer vi diskuterte. Dette var relatert til produktene eierskifteforsikring, boligkjøperforsikring og leiegarantier. Omfanget av en leveranse vil alltid ha innvirkning på kostnaden knyttet til håndtering og administrasjon av denne. I dette tilfellet har vi skissert ulike kostnader knyttet til ulike scenarioer. Hadde kunden i dette tilfellet valgt å engasjere oss for å fremforhandle tilbud på flere enn én forsikringsordning, har vi skissert en reduksjon i vårt honorar knyttet til dette.

Les også: I disse landene tviholder befolkningen på å bruke kontanter

Feil spørsmålsstilling

Pengenytt ble ikke spesielt mye klokere på svaret, så vi forsøkte igjen.

– Får eller får ikke eiendomsmeglerforetakene som bruker dere som agent på begge forsikringene bedre betalt enn de som kun bruker dere på én forsikring? Ja eller nei?

– Jeg må dessverre si at spørsmålsstillingen din ikke er korrekt, men hvis jeg skal svare direkte på spørsmålet er svaret nei. Vi er ikke agent, og vi utbetaler ingen provisjon på vegne av noe forsikringsselskap. Vi er en uavhengig forsikringsmegler, som gjennom fullmakt fra våre kunder (eiendomsmeglerne), fremforhandler vilkår og pris for forsikringsproduktene kundene ønsker at vi skal hjelpe dem med. Vi har ingen annen påvirkning på forsikringspremiene og vilkårene enn at vi konkurranseutsetter dette i markedet, og på den måte fremskaffer markedet beste betingelser, svarer Eriksen da.

– Når vi diskuterer honorarene vi skal ha for å utføre dette, og annet arbeid knyttet til administrasjon av ordningene, vil naturlig vårt honorar være degressivt i forhold til volum. Vi vil få et større antall forsikringer å fordele våre kostnader på når vi forhandler for både eierskifteforsikring og kjøperforsikring, enn hvis vi bare forhandler for ett av dem, legger han til.

Les også: Dette er de mest populære arbeidsgiverne

Konkurrent kaller det omgåelse av loven

Merete Christensen Bernau, direktør for eierskifte i Protector Forsikring, sier til Pengenytt at det verserer en del rykter om Norwegian Brokers praksis i markedet.

– Når det gjelder salg av eierskifteforsikring, har ikke eiendomsmeglerne lov til å ta noe vederlag. Dersom det foreligger avtaler som gir grunnlag for provisjon ved salg av eierskifteforsikring, vil dette kunne få store konsekvenser for eiendomsmegleren. Det å øke provisjon ved salg av begge produktene, vil være en omgåelse av loven og intensjonen bak loven. Dette kan selvfølgelig også gjøre vår konkurransesituasjon utfordrende. Sunn konkurranse har vi alle godt av, men urent trav er noe annet, sier Christensen Bernau.

Direktøren i Protector viser til at eiendomsmeglere som formidler forsikring er underlagt lov og forskrift om forsikringsformidling.

– Etter denne forskrifts § 3-1 plikter meglerforetaket å gi kjøper opplysninger før forsikring tegnes om blant annet størrelsen på provisjon/godtgjørelse meglerforetaket mottar fra forsikringsgiver, sier hun.

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Finanstilsynet kjenner til praksisen

Dersom det viser seg at Norwegian Broker forespeiler potensielle kunder en forhøyet godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring, dersom de også velger dem som megler for eierskifteforsikring, er vel dette noe Finanstilsynet bør kjenne til.

– Ja, Finanstilsynet har fått henvendelse om dette tidligere, skriver Anne-Kari Tuv, seksjonssjef for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet, til Pengenytt.

– Er dette lovlig?

– Finanstilsynet har foreløpig ikke tatt stilling til om dette er i strid med forbudet mot å formidle eierskifteforsikring mot vederlag, svarer Tuv.

Til opplysning: En eierskifteforsikring skal beskytte deg mot eventuelle krav fra boligkjøper etter salget. Ifølge avhendingsloven er du nemlig ansvarlig for skjulte feil og mangler i hele fem år etter overtagelsen.

Her kan du lese Pengenytts tidligere artikler om temaet:

Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Finanstilsynet snur etter Pengenytts avsløring om eiendomsmeglerforetakene

DNB Eiendom vil rette seg etter Finanstilsynets uttalelser likevel