Nye tall: Somaliere sender hundrevis av millioner til Somalia

somaliaSomalier, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Human Rights Service (HRS) har igjen hentet inn tallene for pengeoverføringer til utlandet fra privatpersoner i Norge til privatpersoner i utlandet. Det betyr penger som personer i Norge overfører via hawalasystemet, som for eksempel foretak som Forex, Western Union og MoneyGram, til mottakere utenlands.

Tallene er til å steile av. I første halvår 2023 ble det sendt ut over 1,3 milliarder kroner – og fortsatt er det den «mest sårbare gruppen» i Norge som sender ut mest; somalierne, opplyser HRS.

For å drive pengeoverføringer som næring kreves konsesjon fra Finanstilsynet, beløpene som overføres skal meldes inn til Norges Banks valutaregister.

Overføringer via dette systemet som er registrert i valutaregisteret hos Skatteetaten inkluderer ikke pengeoverføringer fra næringsvirksomhet, banktransaksjoner og kontanter folk tar med seg til utlandet.

I første halvår 2023 lyder det totale beløpet som er ført til utlandet av privatpersoner på over 1,3 milliarder kroner (1 320 699 758 kroner). Det er ca. 66 millioner kroner mer sammenlignet med andre halvår 2022.

Her er listen over topp 3 land og størrelse på overføringene:

Somalia: 193 mill.

Afganistan: 149 mill.

Pakistan: 124 mill.

Nedover i listen finner man Eritrea, Romania, Tyrkia, Kenya, Fillipinene, Marokko og Thailand.

Statsadvokat Peter Andre Johansen har tidligere uttalt om saken at det trolig er snakk om hvitvasking av utbytte fra flere ulike kriminelle miljøer, som kommer fra både narkotikakriminalitet, arbeidslivskriminalitet og lånebedragerier, i størrelsesorden en halv milliard kroner i perioden 2011 – 2021.