Skatteklager har hopet seg opp de to siste årene, men nå har regjeringen tatt grep

Skatteklager har til nå tatt alt for lang tid å behandle. Derfor skal nå Skattedirektoratet være med å avlaste Skatteklagenemda. Bilde: Skjermdump fra Skatteetaten.no

Skatteklagenemda har ikke klart å håndtere alle skatteklagene den har mottatt etter etableringen for drøye to år siden. Derfor overtar nå Skattedirektoratet noen av dem.

Annonse:


Den 1. juli 2016 ble den landsdekkende Skatteklagenemda opprettet.

Den erstattet da den gamle ordningen med fem regionale skatteklagenemder, i tillegg til egne klagenemder for utenlandssaker, storbedrifter og merverdiavgift.

Målet med den nye Skatteklagenemda var at den skulle styrke klagebehandlingen på skatteområdet ved at det ble innført strengere krav til kompetanse og arbeidserfaring for medlemmene.

I tillegg ble det opprettet et eget sekretariat for å sikre at nemnda er uavhengig av skattemyndighetene.

– Den nye Skatteklagenemda skal styrke skattyters rettssikkerhet og sikre en effektiv behandling av klagesakene. Det er viktig at klagebehandlingen ikke tar for lang tid, og at klagen blir behandlet av en kompetent nemd, uttalte finansminister Siv Jensen i forkant av lanseringen.

Slik har det imidlertid ikke gått.

Les også: Skatteetaten har nå analysert innrapporteringen av bitcoin og andre virtuelle valutaer på skattemeldingen

Skatteklagene har hopet seg opp

Siden Skatteklagenemda ble etablert, har det nemlig bygget seg opp betydelige restanser av ubehandlede klager.

Det vil si klager som verken er besvart eller avskrevet.

Etter 13 måneders drift hadde det kommet inn rundt 3400 klagesaker, kunne daværende direktør i sekretariatet for Skatteklagenemda, Øyvind Eskeland, fortelle til Pengenytt i fjor.

Av disse var kun 1085 saker kommet så langt at sekretariatet hadde fått sendt innstilling til vedtak i Skatteklagenemnda.

Ifølge årsrapporten til Skatteetaten for 2017 går det klart frem at saksbehandlingstiden for klager er bekymringsfull.

«Saksbehandlingstiden for klager der Skatteklagenemnda er klageinstans er ikke tilfredsstillende og derfor en stor utfordring. Det er særlig restansesituasjonen som er bekymringsfull. Årsakssammenhengen er sammensatt. Det har blant annet vært krevende å etablere en ny enhet og samtidig opprettholde effektiv saksbehandling og stabil produksjon,» står det blant annet i rapporten.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Skattedirektoratet overtar enkelte oppgaver

Som et tiltak for å redusere restansene i Skatteklagenemda, og dermed også saksbehandlingstiden, overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker fra og med 1. august i år.

Det er:

  • Klager der den skattemessige virkningen er under 25.000 kroner. Dette gjelder både formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Skattedirektoratet kan likevel beslutte at Skatteklagenemnda skal avgjøre saker av prinsipiell interesse.
  • Klager på vedtak om tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr etter a-opplysningsloven.
  • Klager som gjelder skattebegrensning for liten skatteevne.

Finansdepartementet har beregnet at tiltakene som nå settes i kraft vil redusere saksmengden i Skatteklagenemnda med 2000 – 2500 saker per år.

Endringene innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for de skattepliktige. 

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skatteetaten gir nå dagbøter til utleiere som ikke vil oppgi personalia på leietaker(e)

Økonomiprofessor vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt