Quiz: Hva vet du om aksjemarkedet, inflasjon og renteberegning?

Forbrukere med høyere finansiell kunnskap har høyere sannsynlighet for å planlegge forbruk, budsjettere og ha kontroll over egen kontantstrøm. De har også en mindre sannsynlighet for å få betalingsproblemer og problemgjeld. Illustrasjonsfoto: Pixabay

AksjeNorge har foretatt en kartlegging av nordmenns finansielle kunnskap. Den viser at mange fortsatt har mye å lære. Klarer du å svare korrekt på alle spørsmålene i undersøkelsen? Fasit står nederst i artikkelen.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har laget en undersøkelse for å kartlegge og sammenligne finansiell kunnskap i sine medlemsland.

Dette for at hvert enkelt land skal kunne etablere en nasjonal strategi for å øke befolkningens finansielle kompetanse. Fortrinnsvis da gjennom skolen.

I fjor høst fikk AksjeNorge støtte fra Finansmarkedsfondet til å utføre undersøkelsen i Norge. Finans Norge, Finansforbundet og Agderforskning har også bidratt i prosjektet.

Les også: Strømprisen steg hele 27 prosent i oktober

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Dette er spørsmålene i kunnskapstesten

Følgende spørsmål inngår i OECDs kunnskapstest (korrekte svar finner du nederst i artikkelen, men ikke se før du har svart på samtlige spørsmål):

 1. Se for deg at fem søsken får en gave på 1000 kr. Hvis dette skal deles likt mellom søsknene, hvor mye får hver enkelt?
 2. Se for deg at søsknene må vente ett år får de får de 1000 kronene, og inflasjonen er på 3,5 prosent. Etter ett år vil de kunne kjøpe: Mer enn de kan kjøpe i dag, det samme som i dag, mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag eller det kommer an på hva de vil kjøpe?
 3. Du låner 200 kroner til en venn en dag, og han betaler tilbake 200 kroner neste dag. Hvor mye renter har du fått på lånet?
 4. Tenk deg at du setter inn 100 kroner på en sparekonto med en garantert rente på 2 prosent per år. Du setter ikke inn mer penger på kontoen, og du tar heller ikke ut noen penger. Hvor mye vil du ha på kontoen etter ett år, når banken har overført rentene til din konto?
 5. Og hvor mye vil det være på kontoen etter 5 år? Vil det være: Mer enn 110 kroner, nøyaktig 110 kroner, mindre enn 110 kroner eller umulig å vite ut fra den informasjonen som foreligger?
 6. Er følgende utsagn sanne eller usanne? Høy inflasjon betyr at levekostnadene øker raskt. Sant eller usant?
 7. En investering med høy avkastning har mest sannsynlig høy risiko. Sant eller usant?
 8. Det er som regel mulig å redusere risiko når man investerer i aksjemarkedet ved at man kjøper flere enkeltaksjer eller investerer i ett eller flere aksjefond. Sant eller usant?

Les også: Forsikringsselskap vil ha påbud om vinterdekk. NAF er uenig.

Viktig med grunnleggende kunnskap

Lene M. Refvik er daglig leder i AksjeNorge. Foto: Afo2

Lene M. Refvik er daglig leder i AksjeNorge. Foto: Afo2

Årsaken til at vi bør ha et minimum av finansiell kunnskap, begrunnes slik i rapporten:

«Utviklingen i finansmarkedet og i velferdsordninger gjør at forbrukere må ta stadig flere store finansielle beslutninger i et stadig mer uoversiktlig finansmarkedet. Derfor er det viktig at vi sørger for at alle har den kunnskap som er nødvendig for å ta gode beslutninger som vil være til det beste for egen velferd.»

Med denne rapporten har de derfor ønsket å se nivået på nordmenns finanskunnskap, samt undersøke om noen grupper er sårbare fordi deres kjennskap til finans er lav.

Et annet viktig moment som nevnes i rapporten er at opplyste forbrukere er nødvendig for at finansmarkedet skal fungere effektivt.

Informerte forbrukere kan nemlig være med å presse tilbyderne av finansielle tjenester til å levere bedre produkter.

Les også: Derfor er det så viktig at prisene på varer og tjenester øker fra år til år

Mindre sannsynlig med betalingsproblemer og uhåndterlig gjeld

Konklusjonen i rapporten er at forbrukere med høyere finansiell kunnskap har høyere sannsynlighet for å planlegge forbruk, budsjettere og ha kontroll over egen kontantstrøm.

De har også en mindre sannsynlighet for å få betalingsproblemer og problemgjeld.

Dette er interessante funn i en tid hvor forbrukerne selv får stadig mer ansvar for egen velferd, ref. blant annet pensjonsordningene.

AksjeNorge og samarbeidspartnerne viser til at også internasjonale undersøkelser konkluderer med at folk med høyere finansiell kunnskap sparer mer, har en større personlig formue og er bedre forberedt til pensjonsalderen.

De har også en mer variert sparepraksis, og har en høyere tilbøyelighet til å plassere sparepenger i aksjemarkedet.

Økt kunnskap kan med andre ord være med på å utligne noe av forskjellene mellom fattig og rik.

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Her er de korrekte svarene på spørsmålene

Riktige svar på spørsmålene over, finner du her. I parentes kan du se hvor mange som svarte korrekt i den nasjonale undersøkelsen til AksjeNorge (spørreskjema besvart av representativt utvalg av 1031 nordmenn over 18 år. Data samlet inn av TNS Gallup):

 1. 200 kroner (94,8 prosent)
 2. Mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag (91,0 prosent)
 3. 0 kroner (79,2 prosent)
 4. 102 kroner (64,6 prosent)
 5. Mer enn 110 kroner (69,8 prosent)
 6. Sant (87,0 prosent)
 7. Sant (61,5 prosent)
 8. Sant (76,2 prosent)

Les også: I disse landene tviholder befolkningen på å bruke kontanter