Inflasjon

Optimismen blant norske retailinvestorer

Norske privatinvestorer er mer optimistiske til investeringene sine enn i fjor. eToros siste Retail Investor Beat-undersøkelse viser at 77 prosent av nordmenn er veldig eller noe trygge på sin porteføljeverdi….Språkrådet: Krympflasjon er årets ord 2022

Krympflasjon er årets ord 2022. Språkrådet mener årets ord på slående vis sammenfatter den sterke prisøkningen den siste tiden, opplyser Document. – Ordet krympflasjon blir brukt når innholdet i eller…


Hva er inflasjon?

Mange snakker om inflasjon og ordet brukes ofte i media, men ikke alle vet nøyaktig hva inflasjon er for noe. Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp…
Så mye tjente du på å ha boliglån i fjor

I 2016 var det svært lønnsomt å ha boliglån. Realrenten etter skatt, det vil si lånerenten etter fratrekk for rentefradrag og inflasjon, var nemlig negativ gjennom hele fjoråret. Det har ikke skjedd siden begynnelsen av 1980-tallet.