Leserinnlegg: Stoler ikke på regjeringens inflasjons-regnestykke

frpHans Andreas Limi Nestleder og finanspolitisk talsmann (FrP).

Kjerneinflasjonen økte til seks prosent i oktober. Jeg bekymret for at regjeringen legger til grunn et altfor lavt anslag for neste års inflasjon.

Av: Hans Andreas Limi, Nestleder i Fremskrittspartiet.

Ap/Sp- regjeringen har bommet grovt i sine anslag for inflasjon de to siste år. Det er ikke urimelig å tro at regjeringen er for optimistiske i sitt tallgrunnlag også for 2024.

Inflasjonen er samlet for 2022 og 2023 hele 7,5 prosent høyere enn hva regjeringen la til grunn.

Både Norges Bank og SSB forventer en høyere prisstigning enn regjeringen neste år. Spørsmålet er om vi rett og slett kan stole på regjeringens regnestykker.

Regjeringen nylig en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Nå må regjeringen så raskt som mulig tilpasse statsbudsjettet for neste år til Norges økonomiske forutsetninger.

Kjerneinflasjonen er nå på seks prosent, og krona svekker seg ytterligere. Jeg frykter en vesentlig høyere inflasjon neste år enn hva finansministeren har lagt opp til. Nå må regjeringen ta grep før det er for sent.

Til sammenlikning er inflasjonen i Danmark nå på 0,1 prosent. Vi må ta tilbake kjøpekraften og tilliten i norsk økonomi gjennom reversering av regjeringens skattesjokk, kutte i momsen på mat, redusere drivstoffavgifter, og innføre makspris på strøm.