Styringsrenten opp: Fana Sparebank justerer utlåns- og innskuddsrenter

fana sparebank Fana Sparebank, illustrasjonsbilde. Foto: Fana Sparebank.

Norges Banks heving av styringsrenten og fortsatt kraftig økning i pengemarkedsrentene medfører at Fana Sparebank har besluttet å sette opp utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,50 prosentpoeng.

Det forventes at Norges Bank gjennomfører ytterligere rentehevinger utover i året og videre i 2023. De nye betingelsene vil bli gjort gjeldende fra 26. september for nye lån, og fra 8. november 2022 for eksisterende lån. Innskudd justeres fra 22. november.

Alle kunder som får renteendring, vil motta informasjon enten i brev eller ved informasjon i nettbanken.