Styringsrenten settes opp for fjerde gang på ett år

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Nils S. Aasheim/ Norges Bank

Norges Bank satte i dag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent. Dette er den fjerde renteøkningen i løpet av 12 måneder, men nå er det stopp, ifølge sentralbanken.

For ett år siden begynte Norges Bank å heve styringsrenten fra 0,5 prosent.

Etter dagens renteøkning, som er den fjerde siden i fjor høst, er styringsrenten på 1,5 prosent.

«Det siste året er styringsrenten satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente», står det i en melding fra i Norges Bank.

Dette begrunnes med at det fortsatt er god vekst i norsk økonomi og at kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå.

En høyere rente kan også dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt, heter det.

Det som talte mot en økning av renten er at rentenivået i andre land er svært lavt, og at det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt.

Les også: – Bytt bank hvis renten din nå går over 3 prosent

Annonse:


Renten holdes trolig på dette nivået en stund

Prognosen for styringsrenten fremover tilsier en litt mindre oppgang enn i forrige rapport, som ble lagt frem i juni.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Utviklingen i styringsrenten fra 2002 til i dag. Kilde: Norges Bank

Det forutsetter imidlertid at de økonomiske utsiktene eller risikobildet ikke endrer seg betydelig.

Hvis for eksempel oljeprisen faller mye, arbeidsledigheten blir høyere og lønnsveksten lavere, settes renten ned. Blir derimot oppgangen i norsk økonomi sterkere og prisveksten høyere enn banken forventer, heves renten.

Norges Bank anslår at boliglånsrenten vil stige til rundt 3,2 prosent neste år, men kommer også med en gladnyhet:

«Høyere renter gir økte utgifter for dem som har lån. Vi regner likevel med at de fleste husholdningene får mer å rutte med fremover. Det skyldes utsikter til at lønningene øker mer enn prisene og at flere har en jobb å gå til», skriver banken.

Norges Bank tror arbeidsledigheten vil holde seg lav fremover, og at forbruket og boligprisene stiger moderat.