Prisoppgang på borettslagsleiligheter i april

Boligprisene fortsetter oppturen. Her fra Brekke borettslag i Oslo. FOTO: Flickr.com

Prisene på borettslagsleiligheter steg med 1,7 prosent i april, og er opp hele 6,6 prosent så langt i år. Oppturen vil fortsette de kommende månedene, tror administrerende direktør i Garanti Eiendomsmegling, Stein Drogseth.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i april på 35.346 kroner. Det tilsvarende tallet i mars var på 34.748 kroner.

Am. dir. i Garanti Eiendomsmegling, Stein Drogseth.

Am. dir. i Garanti Eiendomsmegling, Stein Drogseth.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 11,4 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på borettslagsleiligheter 31. 719 kroner.

– Prisene stiger for tredje måned på rad, og prisene har steget med 6,6 prosent så langt i år. Prisoppgangen vitner om nok en sterk måned i boligmarkedet, og med det trykket vi opplever i markedet for tiden forventer vi at veksten vil fortsette i månedene frem mot sommeren, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.

Les også: Unge boligkjøpere glemmer å ordne med finansieringsbevis

Store forskjeller mellom landsdelene

Prisforskjellene på omsatte boliger i tilknyttede borettslag er store fra landsdel til landsdel. Ikke overraskende er Oslo og Akershus på pristoppen. Der måtte du i gjennomsnitt ut med 54.691 kroner per kvadratmeter i april.

Vestfold og Østfold er de to rimeligste fylkene å bosette seg i, med hhv 25.433 og 27.009 kroner per kvadratmeter.

Les også: Er ikke fastrentelån ulønnsomt, da?

Lavere omsetningshastighet i april

Sammenlignet med forrige måned gikk antall omsetningsdager opp denne måneden. Med omsetningsdager menes antall dager mellom første annonsedag og dagen der selger aksepterer budet.

Gjennomsnittlig antall omsetningsdager i april 2016 var 36 dager. Det er 4 dager mer enn i mars 2016, og 14 dager mindre enn på samme tid i fjor.

Les også: SSB spår fortsatt høy boligprisvekst de neste årene

Utvikling i kvadratmeterpris:

Figuren over viser prisutviklingen på omsatte borettslagsboliger for hele landet fra april 2000 og frem til i dag. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter steg med 1,7 prosent siste måned og er nå kr 35 346. I løpet av de siste 12 månedene har det vært en oppgang på 11,4 prosent. Kilde: Garanti Eiendomsmegling

Figuren over viser prisutviklingen på omsatte borettslagsboliger for hele landet fra april 2000 og frem til i dag. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter steg med 1,7 prosent siste måned og er nå kr 35 346. I løpet av de siste 12 månedene har det vært en oppgang på 11,4 prosent. Kilde: Garanti Eiendomsmegling