Eiendom Norge: – Nedgang i boligprisene i Stavanger

stavangerStavanger. Foto: Pixabay.

Boligprisene i Stavanger sank med 5 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 2,7 prosent, opplyser Eiendom Norge.

Stavanger har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), Bergen (-0,4 prosent) og Trondheim (-0,4 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Stavanger steget med 6,5 prosent. Det er svakere enn i Bergen (+8,7 prosent), Oslo (+8,1 prosent), men sterkere enn i Trondheim(+6,0 prosent).

Det har i juli blitt solgt 164 boliger i Stavanger. Det er 32,8 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år er det solgt 2796 boliger. Det er 14,0 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor

Det har i juli blitt lagt ut 113 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 24,7 prosent færre sammenliknet med samme måned i 2021. Hittil i år har det blitt lagt ut 2877 boliger til salgs. Det er 12,3 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 42 dager. Det er tregere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.600.000,-.