Liten nedgang i boligprisene i Trondheim

trondheimTrondheim. Foto: Pixabay.

Boligprisene i Trondheim sank med 2,1 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent, Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene i Trondheim med 0,4 prosent. Det er svakere sammenliknet med Oslo (+0,4 prosent), men tilsvarende som i Bergen (-0,4 prosent) og sterkere enn i Stavanger (-2,7 prosent).

Hittil i år har boligprisene i Trondheim steget med 6,0 prosent. Det er en svakere vekst enn i Bergen (+8,7 prosent), Oslo (+8,1 prosent), og i Stavanger (+6,5 prosent).

Det har i juli blitt solgt 320 boliger i Trondheim. Det er 10,9 prosent færre sammenliknet med tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det solgt 3319 boliger. Det er 8,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i juli blitt lagt ut 271 boliger for salg i Trondheim. Det er 12,9 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021. Hittil i år er det blitt lagt ut 3458 boliger til salgs. Det er 4,7 prosent færre sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid sist måned i Trondheim var 28 dager. Det er raskere enn landet for øvrig som hadde et snitt på 41 dager.

Medianboligen i Trondheim koster nå kroner 3.636.010,-.