Derfor er nordmenn trofaste mot banken

Lojalitet til banken kan koste deg mye penger. FOTO: Flickr.com

En fersk undersøkelse fra Finansportalen viser at 40 prosent har reforhandlet eller flyttet minst én bank- og/eller forsikringstjeneste i løpet 2015. Mange av dem som forholdte seg passive, oppga at de de føler seg knyttet til sin nåværende bank gjennom et godt kundeforhold som årsak. Denne lojaliteten kan imidlertid koste dem dyrt.

Finansportalen publiserte nylig sin «Bytteundersøkelse finansielle tjenester 2016», hvor TNS Gallup på vegne av oppdragsgiveren har snakket med et landsrepresentativt utvalg på 2031 personer over 18 år om deres prute- og bytteaktiviteter når det gjelder bank- og forsikringstjenester.

Undersøkelsen ser også på årsaker til at forbrukerne ikke bytter leverandør eller reforhandler avtaler.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

«Alle» er bankkunder

Resultatene viser for det første at så godt som hele den voksne befolkningen benytter seg av én eller flere banktjenester.

De tre tjenestene flest oppgir at de selv/husstanden benytter, er lønnskonto/brukskonto (93 prosent), innboforsikring (88 prosent) og reiseforsikring (85 prosent). Se utfyllende liste under:

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

Hvilke tjenester har du i dag

Kilde: Finansportalen

Pruter og flytter hyppigst på boliglån

Av de 40 prosentene som oppgir at de har flyttet eller reforhandlet bank- og/eller forsikringstjenester i løpet av 2015, svarer flest at de har flyttet eller reforhandlet boliglånet.

Boliglån er dermed, i år som i fjor, den tjenesten som i størst grad har blitt flyttet eller reforhandlet i løpet av den seneste ettårsperioden.

Les også: Telenor fjerner roamingkostnader i EU- og EØS-land, men reduserer datakvoten

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

Diagrammet viser andeler som har flyttet eller reforhandlet tjenester de benytter. Kilde: Finansportalen

Diagrammet viser andeler som har flyttet eller reforhandlet tjenester de benytter.
Kilde: Finansportalen

Andelen som ikke har flyttet eller reforhandlet noen tjenester i løpet av 2015, varierer mellom aldersgrupper. Den laveste andelen finner vi i aldersgruppen 30–44 år (46 prosent), noe som betyr at dette er den mest aktive gruppen.

Blant de yngste (18–24 år) og eldste (60 år+) er det hhv hele 70 og 72 prosent som svarer at de ikke har flyttet eller reforhandlet noen tjenester det siste året.

Mange føler seg knyttet til banken

Mange bankkunder unngår å flytte eller reforhandle banktjenester fordi de føler seg knyttet til sin nåværende bank gjennom et godt kundeforhold. Denne lojaliteten kan imidlertid koste dyrt.

– Et boliglån på 3 millioner kroner vil koste 30.000 kroner mindre per år i rentekostnader (før skatt), dersom du for eksempel fikk reforhandlet betingelsene på lånerenten fra 3,5 til 2,5 prosent. Det blir jo opp til forbrukeren å vurdere om han er villig til å betale 30.000 kroner i året for en hyggelig kunderådgiver, sier daglig leder Elisabeth Realfsen i finansportalen.no.

Hun oppfordrer forbrukerne til å ha et bevisst forhold til hva de betaler for å «føle seg knyttet til sin nåværende bank», og sjekke alternative tilbud på Finansportalen.

Les også: Nekter å gi erstatning til fondssparerne i DNB Norge

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

Kilde: Finansportalen

Kilde: Finansportalen

Når det gjelder forsikringstjenester, er svarene noe annerledes. Der svarer 51 prosent at de er fornøyd med betingelsene, 27 prosent at de har avtale gjennom arbeidsgiver/forening, 20 prosent at de ikke tror det er så mye å spare og 19 prosent at de vil ha forsikringene samlet av praktiske årsaker.

I motsetning til bankkundene, oppgir «kun» 10 prosent av forsikringskundene at de føler seg knyttet til forsikringsselskapet gjennom et godt kundeforhold.

Mye å spare på å sjekke betingelsene

40 prosent av de som har flyttet eller reforhandlet banktjenester oppgir at de har fått en årlig besparelse på over 5000 kroner. Hele 35 prosent er usikre på hvor mye de egentlig har spart på dette.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

Kilde: Finansportalen

Kilde: Finansportalen

For forsikringskundene er besparelsen noe lavere, men absolutt ikke noe å kimse av.

20 prosent av kundene mener nemlig at de har fått en årlig besparelse på over fem tusen kroner ved å flytte eller reforhandle forsikringstjenester, og halvparten mener de har spart inntil fem tusen kroner.

Tre av ti er usikre på hvor mye de har spart på å flytte eller reforhandle forsikringer.

Les også: Vi blir stadig mer digitale i vår bankbruk