Vi blir stadig mer digitale i vår bankbruk

Illustrasjonsbilde. FOTO: Olav Mellingsæter, DNB

Nå bruker 3,9 millioner nordmenn nettbank og 2,1 millioner mobilbank. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2016 som ble publisert i ettermiddag.

I løpet av de siste to årene har andelen nettbankbrukere av befolkningen i Norge økt fra 84 til 90 prosent, noe som utgjør rundt 500.000 personer.

Andelen mobilbankbrukere har på samme tid gått fra 39 til 49 prosent, eller en økning på 400.000 personer.

– Det overraskende er at antallet nettbankbrukere også har økt i samme periode. Nå er 9 av 10 voksne nordmenn nettbankbrukere. Vi hadde trodd at veksten ville flate ut etter hvert som mobilbankbruk ble mer og mer vanlig. Men kundene sier et klart ja takk til begge deler, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge via en pressemelding.

Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge. FOTO: CF-Wesenberg

Adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge. FOTO: CF-Wesenberg

Dagligbankundersøkelsen er en årlig landsrepresentativ spørreundersøkelse som gjennomføres av TNS Gallup på oppdrag fra Finans Norge.

Les også: Nå blir det enklere å få oversikt over lånetilbudet

Skryter av bankene

– Bankene har vært flinke til å forstå kundenes behov og jobber hardt for å være i forkant av teknologiutviklingen med enkle, tilgjengelige, sikre og ikke minst relevante løsninger. Den økningen vi nå ser i både mobil- og nettbankbruk viser at de har lykkes godt så langt, sier Kreutzer og legger til:

– I tillegg til at flere bruker nettbank og mobilbank har veldig mange kunder tatt i bruk nye mobile betalingsløsninger som Vipps, mCash, MobilePay og SnapCash det siste året. Bankene har høyt tempo i innovasjon og vinnerne er kundene, som får tjenester som forenkler hverdagsøkonomien deres, sier Kreutzer.

Les også: Nekter å gi erstatning til fondssparerne i DNB Norge

Bankfilialer legges ned

1987 var det året med flest bankfilialer i Norge – hele 2177. Nå er dette mer enn halvert. Ved utgangen av 2015 var det 991 filialer i Norge, ifølge tall bankene selv rapporterer inn til Bankplassregisteret.

I 2016 er det varslet en ytterligere reduksjon i antall filialer fra flere av aktørene.

– Det er viktig at de bankene som legger ned kontorer klarer å kompensere for manglende fysisk tilstedeværelse med andre gode måter å ha dialog med kundene på. Dagligbankundersøkelsen tyder på at mange kunder tilpasser seg situasjonen og i større grad enn tidligere ringer til bankenes kundesentre for blant annet å få brukerstøtte og rådgivning om sparing, plassering og ikke minst lån, avslutter Kreutzer.

8 av 10 kunder oppgir at de besøker et bankkontor, og 1 av 10 er innom hver måned eller oftere. Det er spesielt i forbindelse med låneopptak eller annen rådgivning behovet for å snakke personlig med en i banken dukker opp.

Så ofte besøker vi banken (årlig utvikling siden 2002):

Søylediagrammet viser hvor ofte vi besøker banken. KILDE: Finans Norge

Søylediagrammet viser hvor ofte vi besøker banken. KILDE: Finans Norge