64.000 opprettet IPS i november og desember i fjor

Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge mener den nye IPS-ordningen har vært en kjempesuksess så langt. Foto: CF_Wesenberg/ Finans Norge

Sparing i IPS har blitt populært etter at den nye ordningen ble innført 1. november i fjor, viser ferske tall fra Finans Norge.

I løpet av fjorårets to siste måneder ble det inngått mer enn 64.000 nye IPS-kontrakter, ifølge Finans Norge.

Totale innskudd var på 1,5 milliarder kroner, noe som betyr at hver kunde i gjennomsnitt satte inn 23.500 kroner på kontoen.

Til sammenligning ble det i løpet av hele 2016, under den gamle ordningen, inngått i underkant av 1300 nytegninger med et totalt innskudd på 12 millioner kroner.

Annonse:


Hovedforskjellen mellom den nye og den gamle ordningen fra 2008, er at den nye har skattesymmetri.

Det vil si at marginalskattesatsen på utbetalt beløp er den samme som fradraget du får ved innbetaling. 

Les også: Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

50-åringene er mest ivrige

Det inngås IPS-kontrakter i alle aldersgrupper, men det er personer i 50-årene som er de mest ivrige.

Sparebeløp i millioner kroner. Kilder: Finans Norge og Verdipapirfondenes forening.

Nesten 22.700 personer i alderen 50-59 har tatt i bruk den nye IPS-ordningen.

Det er også denne aldersgruppen som samlet sett står for de største innskuddene, totalt over 650 millioner kroner.

Når det gjelder gjennomsnittsinnskudd, er det personer over 60 som setter inn mest med 31.800 kroner hver. 

Den nye IPS-ordningen tillater at du kan spare inntil 40.000 kroner i året.

Les også: Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Bra med et alternativ til bolig

Pensjonssystemet består av tre pilarer: Folketrygden, pensjon via arbeidsgiver(e) og egen sparing.

– Det er åpenbart blitt godt mottatt at regjeringen nå har gjort det mer gunstig å spare til egen pensjon. Finans Norge har lenge etterlyst bedre skatteregler for pensjonssparing, og den økte interessen viser at det har vært et klart ønske også fra pensjonssparerne, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, til egne nettsider.

– For samfunnet er det en fordel at fremtidens pensjonskull kan ta vare på seg selv gjennom oppsparte midler ved siden av pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen. Tradisjonelt sett har vi i Norge spart til pensjon ved å investere i bolig. Det kan derfor være en fordel for samfunnet om folk vrir sparingen bort fra en for ensidig satsing på bolig og over til å spare i et næringsliv som trenger kapital til omstilling og vekst. Derfor er det bra at folk nå ser ut til å ta i bruk den nye IPS-ordningen, legger hun til.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Langer ut mot konkurrentens markedsføring av ny IPS

Finans Norge tar grep etter avsløring om villedende markedsføring av IPS

Skatteklagene hoper seg opp i Skatteklagenemda

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP