En av fem menn har tuklet ulovlig med det elektriske anlegget

Illustrasjonsfoto: Fjordkraft

Én av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget i sin bolig, som egentlig krever autorisert elektriker. Ved en eventuell brann kan forsikringsselskapene i verste fall nekte deg erstatning.

I en landsdekkende undersøkelse InFact har gjennomført for strømleverandøren Fjordkraft, svarer hele 21 prosent av mennene at de har operert som hobbyelektriker. Fire prosent av de spurte kvinnene svarer det samme.

– Dette er urovekkende tall, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft, som advarer mot konsekvensene.

– De som tukler ulovlig med det elektriske anlegget utgjør ikke bare en risiko for seg selv, men også for andre. I tillegg risikerer man, om en brann skulle oppstå, også en avkortning på forsikringen. Strøm er definitivt noe som bør overlates til fagfolk, sier hun.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Forsikringsselskaper bekrefter

Både KLP Skadeforsikring og Gjensidige bekrefter Tjomsland advarsler om avkortning i forsikringsoppgjøret.

– Vi vil vurdere å avkorte oppgjøret hvis arbeidet ikke er gjort forskriftsmessig, og dette er årsaken til skaden, sier avdelingsleder for oppgjør i KLP Skadeforsikring, Robin Wulff-Nilsen.

Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. FOTO: Gjensidige/Jo Michael Figueiredo.

Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. FOTO: Gjensidige/Jo Michael Figueiredo.

– Hvis det oppstår en brann eller branntilløp og årsaken kan knyttes til det ufaglærte elektriske arbeidet, så kan det gi avkortning i erstatningsoppgjøret, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Rysstad legger til følgende:

– Størrelsen på en avkortning vil avhenge av graden av alvorlighet, i verste fall kan det være snakk om helt bortfall av erstatning.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skyldes 20 prosent av boligbrannene i Norge feil på det elektriske anlegget, og med rundt 3000 slike per år er det anslagsvis 600 boligbranner som hvert år skyldes elektriske feil eller mangler.

Les også: Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

Nordlendinger er verst

Undersøkelsen fra Fjordkraft viser også at det er store forskjeller mellom landsdelene. Mens 8,7 prosent av befolkningen i Sør-Norge har tuklet ulovlig med det elektriske anlegget, er det nesten dobbelt så mange som har lekt hobbyelektrikere i nord. Der er andelen 15,1 prosent.

Så mange svarte ja på spørsmål om de selv noen gang har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker. Kilde: InFact Norge

Så mange svarte ja på spørsmål om de selv noen gang har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker. Kilde: InFact Norge