Erstatningsoppgjør

Husk å dokumentere skader ved flom

Har du fått skader på privat eiendom som følge av mye nedbør og flom, kan du ha krav på naturskadeerstatning. Det er viktig å dokumentere skadene fortløpende. Tørke er avløst…