9 av 10 elsparkesykler mangler fortsatt forsikring

elsparkesykkel Elsparkesykkel, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Selv om flere har forsikret elsparkesykkelen sin, er fortsatt rundt 90 prosent at norske elsparkesykler uforsikret. Det viser tall fra Tryg Forsikring.

Tryg har opplevd en økende interesse for elsparkesykkelforsikring de siste ukene, og det tegnes nå flere hundre nye forsikringer hver dag. – Likevel er andelen forsikrede elsparkesykler fortsatt altfor lav, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Siden nyttår må alle som eier og bruker en elsparkesykkel ha en lovpålagt forsikring av den. Ansvarsdekningen gjelder ved skader på personer, andres kjøretøy og eiendom.

– Vi har nå passert 7000 solgte ansvarsforsikringer, og selger noen hundre hver dag. Rundt 1 av 3 velger kasko i tillegg, men gitt vår markedsandel vil jeg likevel anslå at bransjen kun har nådd rundt ti prosent av de mange hundre tusener av private elsparkesykler som er der ute, sier Brandeggen.

Risikerer å bli gjeldsslave

Har man en uforsikret elsparkesykkel, og denne forårsaker en skade, risikerer man å måtte dekke all skade selv.

– Flere og flere har forstått hvilken risiko man tar ved å ha en uforsikret elsparkesykkel. Uten forsikring kan man bli en gjeldsslave resten av livet hvis man forårsaker en personskade, eller at det oppstår en brann i forbindelse med lading av den. Bare det å skrape opp lakken på en bil kan koste flere titalls tusen kroner alene, mens forsikringen koster under en hundrelapp i måneden, sier Brandeggen.

Forventer mange skadesaker

Kasko dekker også brann, tyveri og skade på eget kjøretøy. For at en elsparkesykkel skal regnes som en liten elektrisk motorvogn, og dermed kunne bli lovmessig forsikret, må den blant annet være sperret for hastigheter over 20 km/t.

– Grovt sett anslår vi at halvparten av elsparkesyklene solgt før 2022 kan gå fortere, men mange får installert en fartssperre i butikken eller via importøren. Vi har hatt få skadesaker etter at den nye loven ble innført, men når det blir varmere i været forventer vi at antallet skadesaker vil øke i takt med at bruken øker, sier Brandeggen.