Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Markedssjef Mattis Sveine i KLP Kapitalforvaltning (t.v.) og Analytiker Thomas Furuseth i Morningstar. FOTO: KLP og Morningstar.

De færreste aksjefond som investerer i utenlandske aksjer er valutasikret. Det vil si at avkastningen din kan barberes kraftig fremover, om den norske kronen finner tilbake til sitt «normalleie».

Mange eier aksjefond som investerer i aksjer notert på utenlandske børser. Det kan for eksempel være et globalt aksjefond, eller rett og slett et fond som kun investerer i svenske aksjer.

De fleste har fått med seg at det kan være smart, i forhold til utelukkende å satse sparepengene på Oslo Børs.

Det noen fondssparere imidlertid ikke tenker over, er valutarisikoen. Felles for fond som investerer i utenlandske verdipapirer er nemlig at avkastningen ikke bare avhenger av hvordan det går med aksjene i seg selv, men også hvordan vekslingskursen til norske kroner utvikler seg.

Les også: Slik har kronen utviklet seg mot USD, GBP, JPY og EUR historisk

Illustrert med et eksempel

Tenk deg for eksempel at du kjøper aksjer i Facebook til 100 dollar, og at én dollar koster 8,50. Da koster hver aksje deg 850 kroner. Anta videre at aksjekursen til Facebook stiger med 30 prosent, til 130 dollar, og du ønsker å selge.

Dersom dollarkursen er den samme som du kjøpte, får du 1105 kroner for hver solgte aksje. Har imidlertid dollarkursen falt til 7,00 kroner, får du 910 kroner for den samme aksjen. Gevinsten blir i så fall redusert fra 255 til 60 kroner for hver aksje, eller fra 30 til 7 prosent.

Tilsvarende kan du få en ekstragevinst dersom den utenlandske valutaen styrker seg mot kronen mens du eier aksjene.

Les også: Dette gjør kvinner til sparevinnere

Svekkelsen av kronen har gitt superavkastning

I løpet av de siste årene har den norske kronen svekket seg betydelig mot de fleste store valutaene i verden. Dette har resultert i at norske fondssparere har fått en ekstra god avkastning i form av valutagevinst, gitt at fondet ikke har vært valutasikret.

Nå ser markedssjef Mattis Sveine i KLP Kapitalfovaltning at flere kunder frykter for at kronekursen kan snu.

– Stadig flere er opptatt av den risikoen som valutaeksponering bidrar til når man investerer i fond som investerer utenfor Norge, skriver Sveine i en epost til Pengenytt.

Fondsforvalteren KLP er en av få aktører som tilbyr valutasikrede fond til sine kunder.

– Mange velger å dele opp sparingen i for eksempel to fond, ett valutasikret fond og ett ikke-valutasikret fond, legger markedssjefen i KLP til.

Søylediagrammet viser årlig avkastning på KLPs globale referanseindeks med (blå) og uten (rød) valutasikring.

Søylediagrammet viser årlig avkastning på KLPs globale referanseindeks med (blå) og uten (rød) valutasikring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskjellen i årlig forvaltningshonorar mellom de to fondstypene er lik null for KLPs globale indeksfond og på minimale 0,03 prosent for KLPs europeiske indeksfond.

– Det er ingen andre kostnader enn eventuelt forskjellen i forvaltningshonorar som påløper for andelseierne, forsikrer Sveine.

Hva er KLPs råd til de som vurderer å kjøpe fond i dag? Vil dere anbefale fond med eller uten valutasikring?

– Vi er ikke rådgivere, og å spå om utvikling i valutakurser driver vi ikke med. Vi viser til hvordan kroneutviklingen har vært, og ut fra det trekker kundene sine egne konklusjoner. Vi startet opp to Europa-indeksfond i november, ett valutasikret og ett som ikke var valutasikret. Frem til nå har tegningen vært størst i det valutasikrede fondet, svarer Sveine.

Annonse:


Forskjell på rentefond og aksjefond

Analytiker Thomas Furuseth i Morningstar er klokkeklar på at han anbefaler valutasikring på utenlandske rentefond. Når det gjelder aksjefond, er han mer usikker.

– Når du investerer i rentefond, gjør du det for å få en noenlunde stabil og trygg avkastning. Der er avkastningspotensialet lavt, og eventuelle valutasvingninger vil være med å øke volatiliteten (svingningene) i fondet betydelig, sier Furuseth til Pengenytt.

– Jeg tenker at rentefond generelt bør være sikret tilbake til din egen valuta, mens aksjefond har såpass stor risiko i utgangspunktet at valutarisikoen generelt er til å leve med, sier Furuseth.

Han legger likevel til at:

– Historisk har valutakurser en tendens til å følge en kanal, og nå har den norske kronen svekket seg veldig mye i løpet av de siste årene.

Som Sveine i KLP tipser også Furuseth om å gardere seg.

– Hva som skjer fremover med den norske kronen er usikkert. Jeg anbefaler dem som er usikre på hva de skal gjøre om å dele investeringene i to, hvor den ene halvparten valutasikres og den andre ikke, sier Furuseth.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

82 prosent av kundene tapte penger når de investerte i dette produktet

Derfor vil ikke banker anbefale deg indeksfond

Har laget et opplæringsprogram om aksjesparing «for dummies»

Hvorfor sparer ikke flere foreldre barnas penger i aksjemarkedet?