Gikk motstrøms og kjøpte fond for 396 millioner

Kron Investeringsdirektør og grunnlegger Joar Hagatun. Foto: Tobias Østmoen.

Oktober ble preget av at 10-årige amerikanske statsrenter passerte 5 % og krigen i Midtøsten. Verdensindeksen falt dermed for 3. måned på rad målt i dollar, og endte på – 2,6 %. Den norske kronen svekket seg imidlertid, og målt i norske kroner endte indeksen i pluss 1,4 %.

Kron, som nå er en del av Storebrand, ser at kundene i oktober utnyttet børs-uroen til å kjøpe fond for 396 millioner kroner, og med uttak på 98 millioner endte netto tegning på 298 millioner kroner i årets andre høstmåned.

10 % rente frister på tross av skyer i horisonten

Topp 10 listen preges fortsatt av globale indeksfond, men de to nordiske høyrentefondene Alfred Berg Høyrente og Holberg Kreditt er også inne på listen. Disse låner ut penger til selskaper som på grunn av betydelig belåning betaler en høy rente, slik som Color Line, Kredinor og Ocean Yield. I gjennomsnitt har disse fondene en såkalt løpende rente på ca 10 %.

– Med en avkastning på 11 – 12 % hittil i år er 2023 i ferd med å bli et av beste årene for nordiske høyrentefond på lenge, kun slått av Covid-normaliseringsåret 2021. Men risikoen fremover er betydelig med resesjonsfrykt, resultatmarginer under press og svakere tilgang til finansering i bankmarkedet. Mange har kanskje glemt at ett av de to fondene på topplisten på det verste falt med 28 % under oljeprisfallet i perioden 2014 -2016 sier Joar Hagatun, porteføljeforvalter i Kron.

Dropper fremvoksende markeder

Av alle indeksfondene på topplisten er det kun Storebrand Indeks – Alle Markeder som også investerer i fremvoksende markeder. De resterende fokuserer på modne vestlige økonomier, og er dermed ikke eksponert for selskaper i land som Mexico, Brazil, India eller Kina.

– I tråd med hva vi ser av kapitalflyt internasjonalt ser de norske fondssparerne ut til å i større grad droppe investeringer i fremvoksende markeder, bevisst eller ubevisst. Mye handler nok om svakere avkastning de siste årene i kjølvannet av økt geopolitisk uro og renteoppgang. Med en pris / inntjening (P/E) på 14 og direkteavkastning (dividend yield) på 3 % imidlertid aksjer i disse regionene priset vesentlig billigere enn tilsvarende i verdensindeksen MSCI World, hvor tilsvarende nøkkeltall er 19 og 2 % forklarer Hagatun.

Valutasikrerne har tapt så langt i år

Mange eksperter har i løpet av det siste året manet til behov for å valutasikre globale fond fordi den norske kronen har svekket seg. Hittil i år har det imidlertid vist seg å være et dyrt råd å følge.

– De fleste globale indeksfond er usikret, og forskjellen i avkastning hittil i år mellom disse og de valutasikrede fondene er ca 14 %. At den norske kronen har svekket seg på grunn av stigende amerikanske statsrenter og økt uro i verden, men til tross for høye energipriser, har nok kommet overraskende på mange sier Hagatun.