Finansportalen: Enorme prisforskjeller mellom aksjesparekontoene

Det er store prisforskjeller på de ulike aksjesparekontoene, viser beregninger fra Forbrukerrådet. Bildet viser Oslo Børs. Foto: Ole Brastad/ Flickr.com

Nå i november har du en unik mulighet til å bytte ut dyre og dårlige fond med bedre og billigere fond i en aksjesparekonto, og samtidig utsette gevinstskatten. Velg da leverandør med omhu.

Aksjesparekontoens skattegunstige overgangsregler var opprinnelig satt til nyttår, men er i praksis innskjerpet til å gjelde 15. desember.

Aksjefond og aksjer du allerede eier kan flyttes inn på aksjesparekontoen innen fristen.

‒ Overgangsreglene er tidenes mulighet til å kvitte seg med dyre og dårlige fond, det vil si aksjefond med for høye gebyrer eller som taper mot øvrige fond, sier Elisabeth Realfsen som er fagansvarlig for Finansportalen, i en uttalelse.

– På grunn av børsens langvarige oppgang har også de fleste dårlige fond gitt avkastning som er skattepliktig. Disse fondene kan innen nyttår byttes ut mot billigere og bedre aksjefond uten å utløse skatt. Den utsatte gevinstskatten videreføres og gir en renters-rente-effekt, og dermed økt avkastning, fortsetter hun, og legger til:

‒ Første steg er å opprette en aksjesparekonto, deretter flytte fondet inn på kontoen innen 15. desember, helst i løpet av november da bankene har tekniske utfordringer med overgangsordningen. Når overføringen er utført, kan det være fornuftig å selge dyre fond og erstatte dem med fond med lavere gebyrer.

Les også: Fra nyttår endres sikringsordningen for bankinnskudd

Annonse:


Dette er viktig å tenke på før du oppretter aksjesparekonto

Når du skal velge hvor det er best å opprette aksjesparekonto, er det mange forhold å ta hensyn til. 

Det viktigste er imidlertid utvalget av fond, samt de totale kostnadene.

Finansportalen.no har undersøkt både gebyrene for selve aksjesparekontoene og gebyrene for de billigste fondene som tilbys der.

‒ Undersøkelsen viser at for et sparebeløp på 200.000 kroner utgjør gebyrforskjellene 22.720 kroner over ti år, mellom den dyreste og billigste aksjesparekontoen, sier Realfsen.

Beregningen av gebyrer er basert på et tenkt scenario, hvor 200.000 kroner plasseres i tre aksjefond i ti år, for deretter å flyttes til en konkurrerende leverandør.

120.000 kroner av disse sparepengene settes i leverandørenes billigste globale indeksfond, 60.000 kroner i leverandørenes billigste norske aktivt forvaltede aksjefond og 20.000 kroner i leverandørenes billigste norske indeksfond.

Selv om mange leverandører har ingen eller svært lave kostnader knyttet til selve aksjesparekontoen, kommer de dårlig ut fordi deres billigste fond har høye årlige forvaltningskostnader.

Les også: 338.000 har allerede åpnet aksjesparekonto. Forventer et rush de neste månedene

Leverandørene som kommer best ut

Sbanken, Sparebank1, KLP, Nordnet og DNB er billigst, når forutsetningene nevnt over legges til grunn. Se for øvrig full oversikt i tabellen under. 

Eika-bankene og Kron er også billige med tanke på gebyrer, men de har et annet konsept enn de øvrige og er derfor ikke med i oversikten.

Odin kommer aller dårligst ut. Der kommer alle gebyrer på til sammen 30.000 kroner i løpet av en tiårsperiode, noe som er over fire ganger så mye som hos Sbanken og Sparebank 1 SR.

Mye av forklaringen på det er at Odin ikke tilbyr indeksfond til sine kunder, så da legges den laveste prisen på tilsvarende aktive fond inn i stedet.

Undersøkelsen viser at forvaltningsgebyrene i fondene betyr mest for de totale kostnadene. Disse gebyrene belaster de samme sparepengene år etter år, og får derfor stor betydning i det lange løp.

Et mindretall av tilbydere tar gebyrer for å flytte aksjesparekontoen til en konkurrent.

‒ Gebyrer for å flytte kontoen til en annen leverandør kan virke konkurransehemmende, men foreløpig er gebyrene på et relativt lavt nivå. Vi vil følge nøye med på flyttegebyrene, sier Realfsen.

Tabellen viser gebyrer for de ulike aksjesparekontoene (ASK) over ti år. Undersøkelsen ble utført i uke 43 i 2018. Kilde: Finansportalen

Sbanken fornøyd med å havne øverst

– Det er veldig gledelig å være på toppen av denne listen, og helt i tråd med hva vi jobber hardt med å være for kundene våre, sier Mari K. Rørvik, leder for verdipapir i Sbanken, til Pengenytt. 

– Det er unødvendig å betale tusenvis ekstra til en bank i gebyr, dette er penger du kunne ha plassert i sparing. Forbrukerrådets oversikt viser at vi er tre banker som er tilnærmet lik på pris i deres regnestykke, men det er kun Sbanken hvor du kan velge å velge fond selv, plassere midlene i Norges rimeligste indekspakke eller få råd av en etisk og kostnadseffektiv sparerobot, legger hun til.

Odin har fått tilbud om å kommentere resultatet fra undersøkelsen også, men har foreløpig ikke valgt å gjøre det.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Tjente millioner av kroner på bitcoin, men hadde null formue og knapt noen inntekt på ligningen

Mer enn 740.000 husholdninger har variabel strømpris. Det koster dem dyrt