Historisk svak krone kan få store konsekvenser for fondssparere

De færreste aksjefond som investerer i utenlandske aksjer er valutasikret. Det vil si at avkastningen din vil barberes kraftig i tiden fremover, om den norske kronen finner tilbake til sitt «normalleie».

Annonse:


Mange eier aksjefond som investerer i aksjer notert på utenlandske børser.

Det kan for eksempel være et globalt aksjefond, eller et fond som investerer i USA, Japan eller Danmark.

De fleste har fått med seg at det kan være smart, i forhold til utelukkende å satse sparepengene på Oslo Børs.

Det noen fondssparere imidlertid ikke tenker over, er valutarisikoen.

Felles for fond som investerer i utenlandske verdipapirer er nemlig at avkastningen ikke bare avhenger av hvordan det går med aksjene i seg selv, men også hvordan vekslingskursen til norske kroner utvikler seg.

Valutasvingninger har lite å si med et evighetsperspektiv på investeringene, men hvis du går med tanker om å selge de nærmeste årene kan de få store konsekvenser.

Les også: Tjente millioner av kroner på bitcoin, men hadde null formue og knapt noen inntekt på ligningen

Her følger et eksempel

Tenk deg at du kjøper aksjer i Facebook til 100 dollar, og at én dollar koster 8,50. Da koster hver aksje deg 850 kroner.

Anta videre at aksjekursen til Facebook stiger med 30 prosent, til 130 dollar, og at du da ønsker å selge.

Dersom dollarkursen er den samme som du kjøpte, får du 1105 kroner for hver solgte aksje. Har imidlertid dollarkursen falt til 7,00 kroner, får du 910 kroner for den samme aksjen.

Gevinsten blir i så fall redusert fra 255 til 60 kroner for hver aksje, eller fra 30 til 7 prosent.

Tilsvarende kan du få en ekstragevinst dersom den utenlandske valutaen styrker seg mot kronen mens du eier aksjene.

Les også: Kraftig verdiøkning på ferieboliger i Tyrkia smuldrer nå bort for flere tusen nordmenn

Slik har den norske kronen utviklet seg historisk

I løpet av de siste årene har den norske kronen svekket seg betydelig mot de fleste store valutaene i verden.

I grafene under kan du se hvordan kursen på euro (øverst til venstre), britisk pund (øverst til høyre), amerikanske dollar (nederst til venstre) og japanske yen (nederst til høyre) har utviklet seg i forhold til den norske kronen historisk.

Den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden.

Som du ser er valutakursene, med unntak av britiske pund, på svært høye nivåer.

Les også: Storebrand-sjefen: – Mange nordmenn vil få pensjonssjokk

Slik har den norske kronen utviklet seg mot euro (øverst til venstre), britisk pund (øverst til høyre), amerikanske dollar (nederst til venstre) og japanske yen (nederst til høyre) historisk. Den røde streken viser gjennomsnittskursen i perioden. Kursen på EUR, USD og JPY ligger hhv 17, 21 og 26 prosent over gjennomsnittet. Kilde: Norges Bank

Nesten dobbelt så høy avkastning

En konsekvens av at kronen har svekket seg, er at norske fondssparere har fått en ekstra god avkastning i form av en valutagevinst, gitt at fondet ikke har vært valutasikret.

Det kan enkelt illustreres med to tilnærmet like globale indeksfond fra KLP; ett uten og ett med valutasikring (se diagram under).

Den grønne linjen viser hvordan en investering på 10.000 kroner i indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks V (uten valutasikring) har vokst siden 2008, mens den røde linjen viser en simulert utvikling på en lik investering i indeksfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV (med valutasikring) i samme periode.

Summene du ville hatt i dag er hhv 30.788 (+208 %) i fondet uten valutasikring og 21.113 kroner (+111 %) i fondet med.

I og med at valutakurser har en tendens til å følge en kanal, kan situasjonen imidlertid bli motsatt for de to fondene de neste ti årene.

Les også: Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Store utslag. Avkastningen i to like fond, men hvor det ene er valutasikret, kan bli svært forskjellig. Ha derfor et bevisst forhold til dette når du sparer i fond med utenlandske aksjer. Kilde: KLP.no

Merker stor interesse for valutasikrede fond

Spareøkonom Bjørn Erik Sættem. Foto: Nordnet

– I år har vi sett en økende interesse fra våre kunder for valutasikring av aksjefond. I flere måneder har valutasikrede aksjefond vært på ti-på-topp-listen vår – noe vi sjelden ser, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

Hans generelle råd for aksjefond er som følger:

– På lang sikt skal det ikke lønne seg å velge et valutasikret aksjefond fremfor det samme fondet uten valutasikring, siden valutasikring koster litt ekstra – og på lang sikt er valutasikring et nullsumspill. Men på kort og mellomlang sikt, kan det være lønnsomt å velge valutasikring. Det skyldes at norske kroner er rekordsvak, og «alle» forventer at norske kroner skal styrke seg mot dollar og euro.

– Timing med valutasikring av aksjefond kun er anbefalt for bevisste sparere som følger med jevnlig. Følger du ikke med, bør du overse dette rådet, legger han til.

For utenlandske rentefond er anbefalingen til spareøkonomen noe enklere.

– Når det gjelder rentefond, er rådet mitt annerledes: De som kjøper rentefond ønsker normalt en lav stabil avkastning, som slår bankrenten. Her vil valutasvingninger i et internasjonalt rentefond kunne ødelegge dette ønsket, og jeg anbefaler derfor generelt valutasikring her, sier Sættem.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Valutafelle som koster nordmenn én milliard kroner i året skal nå fjernes

Ikke alle IPS-leverandørene lar deg spare i aksjemarkedet etter fylte 67 år

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Banker anbefalte kunder med kredittkortgjeld å kjøpe aksjefond